Αρχική > ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ > Προστασία περιβάλλοντος > Προϊόντα υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Για τον Όμιλο Legrand, σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων σημαίνει εστίαση σε 7 τομείς, από τη διαχείριση των συστατικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους έως τον οικολογικό σχεδιασμό.


globe

TOMEAS1

Δεν χρησιμοποιούνται ουσίες που καλύπτονται από την οδηγία RoHS

Από το 2004, ο Όμιλος Legrand προέβλεψε την εξάλειψη όλων των ουσιών που καλύπτονται από την οδηγία RoHS (2002/95/ΕC), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε εξοπλισμούς που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο την επέκταση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας σε όλα τα προϊόντα του που πωλούνται σε όλο τον κόσμο.

TOMEAS2

Ιχνηλασιμότητα των συστατικών

Οι ουσίες ανιχνεύονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62474. Η ιχνηλασιμότητα των ουσιών και ιδιαίτερα ο κανονισμός REACH στην Ευρώπη, αποτελεί συγκεκριμένο project για τη Legrand. Ο Όμιλος το ενσωματώνει έτσι ώστε να είναι σε θέση να ενημερώνει τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.


recyclable

TOMEAS3

60% ή και περισσότερο ανακυκλώσιμα υλικά

Η δυνατότητα ανακύκλωσης ενός προϊόντος είναι το ποσοστό των υλικών του που μπορεί να ανακυκλωθεί με υπάρχουσες τεχνικές (προσχέδιο προτύπου IEC WG4)

vdiΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ερμάρια LCS2
Για διευκόλυνση της παραγωγής καθώς και για την αύξηση της δυνατότητας ανακύκλωσης, το ερμάριο VDI έχει σχεδιαστεί με 20% λιγότερο υλικό και διαφορετικά μέρη από την προηγούμενη σειρά. Η δυνατότητα ανακύκλωσής του, επομένως, είναι πλέον 99%.


BE

TOMEAS4

Παραγωγή σε εργοστάσια με πιστοποίηση ISO 14001

Ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων είναι ένα σημαντικό στάδιο για την περιβαλλοντική επίδοση. Το περιβάλλον λαμβάνεται υπόψη μέσω της πιστοποίησης ISO 14001, οδηγώντας σε μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μείωση των αποβλήτων, διαχείριση κινδύνου και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού.


TOMEAS5

Ανάπτυξη που πραγματοποιείται από την ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει ενσωματωθεί, φυσικά, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης που χρησιμοποιούν οι ομάδες Ε&Α. Η επιδίωξη της βελτίωσης είναι μια πηγή καινοτομίας και δημιουργικότητας.


tomeas6

Παραγωγή προϊόντων με Product Environmental Profiles (PEP)

Η Legrand έχει δεσμευτεί να παρέχει αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων της. Περιβαλλοντικά προφίλ των προϊόντων (PEP), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14025, περιγράφουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.


Οι οικολογικές αυτές δηλώσεις παράγονται ως μέρος της πρωτοβουλίας "pep ecopassport" που εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του εγγράφου με το πρότυπο ISO 14025.

pep ecopassport logo 300dpi

http://www.pep-ecopassport.org/uk


Graph eco RJ45

TOMEAS7

Οικολογικός σχεδιασμός σύμφωνα με τα πρότυπα*

Οικολογικός σχεδιασμός σημαίνει να παρέχουμε στους πελάτες μας προϊόντα με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους (σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο πρότυπο ISO 14040), με βάση δείκτες που υπολογίζονται χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους.

* Η έννοια του προτύπου αναφέρεται στην προηγούμενη γενιά του προϊόντος ή σε στοχοποιημένο προϊόν από τον ανταγωνισμό, ή ακόμη και της γενικής χρήσης του προϊόντος για το επάγγελμα (πρότυπο που καθόρισε μια εμπορική Ένωση ή ένα πρότυπο όπως NF "Environnement BAES").

rj45ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στη Legrand, η νέα γενιά των οικολογικά σχεδιασμένων LCS2 RJ45 επέφερε σημαντικές βελτιώσεις:
-οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 10%
-η παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων μειώθηκε κατά 20%
-o δείκτης εξάντλησης πόρων κατέβηκε κατά 10%