ΟΔΗΓΟΣ CLASS 300X

Η δική σας οθόνη Class 300X, χρησιμοποιήστε την τώρα!


 Απαντήστε σε μια κλήση 

Συμβουλευτείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή

Πραγματοποιήστε αυτόματη εκκίνηση και κυκλική εναλλαγή των καμερών

Γράψτε ή ηχογραφήστε μια σημείωση 

Καλέστε ένα άλλο δωμάτιο ή διαμέρισμα (Ενδοεπικοινωνία) 

Αποσυνδέστε το smartphone σας από το σύστημα 

Διαγράψτε ένα χρήστη από το σύστημα


Γενικές πληροφορίες 

Πλήκτρα λειτουργιών και LED κατάστασης 

Αρχική σελίδα

Λειτουργίες ενεργοποίησης

Γρήγορες δράσεις 

Κατάσταση λειτουργιών 

Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων σε smartphones 

Ενεργοποίηση προς όλα τα smartphones 

Ενεργοποίηση προώθησης κλήσης μόνο στα smartphones που συνδέονται στο οικιακό σας δίκτυο στη λειτουργία “στο σπίτι”

Φραγή κλήσης προς όλα τα smartphones 


Λειτουργίες 

Αυτόματος τηλεφωνητής 

Κάμερες 

CCTV 

Υπόμνημα (Σημείωση) 

Γραπτό υπόμνημα 

 - Ηχητικό υπόμνημα 

Intercom (Ενδοεπικοινωνία) 

Ενεργοποιήσεις 

Γρήγορες δράσεις 


Ρυθμίσεις 

Γενικά 

Wi-Fi 

- Συνδεδεμένοι λογαριασμοί 

Ώρα και ημερομηνία 

Γλώσσα 

Πληροφορίες 

Ήχοι 

Display 

Καθαρισμός οθόνης 

Εικόνα φόντου 

Βαθμονόμηση 

Αυτόματος τηλεφωνητής 

Γρήγορες δράσεις 

Διαμόρφωση Class 300X - Εγχειρίδιο χρήσης

Υπηρεσίες 

Teleloop 

Κατάσταση θύρας 

Επαγγελματικό γραφείο 

Σελιδοποιητής (Τηλεειδοποίηση) 


DOOR ENTRY APP 

Εισαγωγή 

Εγγραφή λογαριασμού 

Επαλήθευση 

 - Ξεχάσατε τον κωδικό σας; 

Διαγραφή λογαριασμού 

Διασύνδεση της συσκευής

Αρχική σελίδα 

Προβολή καμερών ή μπουτονιερών

Άνοιγμα κλειδαριών

Λήψη μιας κλήσης από τη μπουτονιέρα 

Κλήση στο σπίτι: Κλήση στην Class 300X

Μενού 

Ενεργοποιήσεις 

Χρήστες 

Ρυθμίσεις 

          

Η δική σας οθόνη Class 300X, χρησιμοποιήστε την τώρα!

Απαντήστε σε μια κλήση


apantisi
1. Πατήστε για να απαντήσετε στην κλήση, το LED γίνεται σταθερό. Για να τερματίσετε την κλήση 
αγγίξτε και πάλι το πλήκτρο σύνδεσης.


2. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε την οθόνη για να εμφανίσετε τα
εικονίδια της ρύθμισης ήχου/βίντεο.


apantisi2

3. Πατήστε τις εικόνες + και - για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους.


apantisi3 


A. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

B. Απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

C. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.

D. Ρυθμίστε την αντίθεση της εικόνας.

E. Ρυθμίστε το χρώμα της εικόνας.


apantisi4

4. Πατήστε για να ανοίξει την κλειδαριά της μπουτονιέρας.

Το πλήκτρο κλειδαριά φωτίζει για λίγο για να υποδείξει ότι η κλειδαριά είναι ανοικτή.


Συμβουλευτείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή 
up

Όταν έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή, το εικονίδιο στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται ως μια αριθμητική ένδειξη και το led παρουσίας αναβοσβήνει.


til1

1. Πατήστε για να εισέλθετε στον τηλεφωνητή και να δείτε το μήνυμα.

 til2
 
2. Πατήστε για να ανοίξετε το μήνυμα.

Αυτόματα πραγματοποιείται η αναπαραγωγή του μηνύματος

til3

3. Πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εικονίδια:

til4 

A. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

B. Διαγραφή μηνύματος.

C. Αρχή και τέλος του μηνύματος.

D. Επιστροφή στην οθόνη τηλεφωνητή.

Αυτόματα, η ένδειξη της κατάστασης μήνυμα περνάει σε ‘’αναγνωσμένο “, και έτσι εξαφανίζεται η αριθμητική ένδειξη στην αρχική σελίδα.


til5
5. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Πραγματοποιείστε αυτόματη εκκίνηση και κυκλοποίηση καμερών 
up

Αν υπάρχουν εγκατεστημένες κάμερες στο σύστημα, μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε  μέσα από το ειδικό τμήμα ή μέσω του πλήκτρου αυτόματης εκκίνησης.

cam1

1. Πατήστε για να δείτε τις κάμερες του συστηματός σας.

Το σχετικό πλήκτρο φωτίζεται και η οθόνη δείχνει τις εικόνες που λαμβάνονται από την κάμερα της συνδεδεμένης μπουτονιέρας.


Για τις ρυθμίσεις της κάμερας δείτε Απάντηση σε μια κλήση.


cam2

2. Το πλήκτρο σύνδεσης αναβοσβήνει, πατήστε για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία ήχου.

cam3

3. Πατήστε για να περάσετε στην προβολή μιας διαφορετικής κάμερας (κυκλική εναλλαγή), το πλήκτρο ανάβει κατά τη μετάβαση από την μια κάμερα στην άλλη.

Για να κλείσετε την προβολή της κάμερας, περιμένετε έως την ώρα της απενεργοποίησης.

Σημείωση: μπορείτε να μεταβείτε από τη μία κάμερα στην άλλη, χωρίς να ενεργοποιήσετε τον ήχο.


Γράψτε ή ηχογραφήστε μια σημείωση
up 

Μπορείτε να γράψετε μια σημείωση κειμένου ή για να εγγράψετε ένα φωνητικό μήνυμα για έναν άλλο χρήστη, ο οποίος μπορεί να την αλλάξει στην πρώτη περίπτωση, για να απαντήσει ή να εισάγει ένα νέο.


note1

1. Πατήστε για να γράψετε και/ή να εγγράψετε μια σημείωση.

note2

2. Πατήστε για να γράψετε μια σημείωση.

note3

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να γράψετε.

4. Πατήστε για να αποθηκεύσετε το κείμενο της σημείωσης.

Σημείωση: οι σημειώσεις που δεν σώσατε θα χαθούν.

note4
5. Πατήστε για να καταγράψετε ένα ηχητικό μήνυμα.

note5

6. Έναρξη εγγραφής, και προφοράς της ηχητικής σημείωσης.

note6

7. Πατήστε για να σταματήσετε την εγγραφή, ή περιμένετε το τέλος του χρόνου.

note7

8. Πατήστε για να ακούσετε την ηχητική σημείωση.

9. Πατήστε για να αποθηκεύσετε την ηχητική σημείωση.

Σημείωση: οι σημειώσεις που δεν σώσατε θα χαθούν.


Καλέστε ένα άλλο δωμάτιο ή διαμέρισμα (Ενδοεπικοινωνία)up


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια άλλη συσκευή που έχει εγκατασταθεί σε ένα άλλο δωμάτιο του 
διαμερίσματός σας ή με μια συσκευή από ένα άλλο διαμέρισμα.

inter1

1. Πατήστε να δείτε τις διαθέσιμες ενδοεπικοινωνίες.

inter2

2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία που επιθυμείτε.

inter3
Το πλήκτρο (Α) φωτίζει για λίγο για να υποδείξει ότι η λειτουργία κλήσης είναι ενεργή.

inter4

Όταν ο καλούμενος απαντά, τα εικονίδια εμφανίζονται για τη ρύθμιση του ήχου δείτε Απάντηση σε μια κλήση.

Σημείωση: στην περίπτωση που πραγματοποιείται μια κλήση από την μπουτονιέρα, ενώ βρίσκεστε σε “ενδοεπικοινωνία”, το σύστημα πληροί τις προτεραιότητες και τερματίζει την ενδοεπικοινωνία.

3. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Αποσυνδέστε το smartphone σας από το σύστημαup


Αν δεν επιθυμείτε ένα συνδεδεμένο smartphone ενός χρήστη να αλληλεπιδρά με την Classe 300X (π.χ.. Βλάβη στο Smartphone), θα πρέπει να το αποσυνδέσετε από το χρήστη.

Ρυθμίσεις > Γενικά > Συνδεδεμένοι λογαριασμοί

connect1
1. Πατήστε για να δείτε τα smartphone που είναι συνδεδεμένα με το χρήστη.

connect2
2. Πατήστε για να αποσυνδέσετε το smartphone.

aposy

3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

connect4


Σημείωση:
για να επανασυνδεθεί το smartphone σας στην Classe 300X απαιτείται έλεγχος ταυτότητας 
μέσω του DOOR ENTRY APP.

Διαγράψτε ένα χρήστη από το σύστημα up

Αν δεν επιθυμείτε ένας χρήστης να μπορεί να συνεχίσει να αλληλεπιδρά με την Classe 300X (π.χ. κλοπή του Smartphone), θα πρέπει να τον διαγράψετε από το σύστημα.

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία στην Classe 300X ή εάν δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε  από την APP DOOR ENTRY.

Μέσω της Classe 300X:

Ρυθμίσεις > Γενικά > Συνδεδεμένοι λογαριασμοί

del1
1. Πατήστε για να διαχειριστείτε το χρήστη.

del2
2. Πατήστε για να αποσυνδέσετε το χρήστη.

aposy


3. Πατήστε για επιβεβαίωση.


Μέσω smartphone

Δεδομένου ότι το smartphone δεν είναι διαθέσιμο (π.χ.. Κλοπή του smartphone), εκτελέστε τον έλεγχο της ταυτότητας με τα διαπιστευτήρια χρήστη προς αποσύνδεση μέσω ενός άλλου smartphone.


del4


1. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη που θέλετε να αποσυνδέσετε.

2. Πατήστε για να συνδεθείτε.

3. Πατήστε για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεις.

4. Πατήστε για να ανοίξετε την ενότητα χρήστες.

del5


5. Πατήστε για να αποσυνδέσετε το χρήστη.

Σημείωση: Για να συσχετίσετε εκ νέου το λογαριασμό σας θα πρέπει να προσκληθείτε από κάποιον άλλο χρήστη ή αν δεν υπάρχουν άλλοι χρήστες, να επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης.


Γενικές πληροφορίεςup

gen1

1. Αρχική σελίδα

2. Ανάγλυφη ένδειξη της θέσης των πλήκτρων

3. Πλήκτρα αφής λειτουργιών βιντεοθυροτηλεφώνου

4. LED κατάστασης

Πλήκτρα λειτουργιών και LED κατάστασης

gen3

pl.kleid  Πλήκτρο κλειδαριάς  Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε την κλειδαριά της μπουτονιέρας με την οποία υπάρχει κλήση και σύνδεσή, ή, σε περίπτωση αδράνειας, για το άνοιγμα της κλειδαριάς της συνδεδεμένης μπουτονιέρας
 star Πλήκτρο αγαπημένων

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε
το φως στις σκάλες (βασική διαμόρφωση, ανατρέξτε στον
τεχνικό εγκατάστασης για άλλες διαμορφώσεις).

 pl.aytoen Πλήκτρο
αυτοέναυσης/κυκλικής εναλλαγής

Αυτό το πλήκτρο έχει δύο λειτουργίες, μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε την κάμερα της μπουτονιέρας και να πραγματοποιήσετε κυκλική εναλλαγή των καμερών των μπουτονιέρων και/ή των συνδεόμενων καμερών

 connectpic Πλήκτρο σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να απαντήσετε σε μια
κλήση, όταν απαντηθεί μια κλήση αρχίζει να αναβοσβήνει, μετά
την απάντηση το φως γίνεται σταθερό. Αγγίξτε ξανά για να
τερματίσετε την κλήση.

 led LED Wi-Fi

Όταν δεν υπάρχει σύνδεση και το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο ή λειτουργεί σωστά. 
Όταν είναι κόκκινου χρώματος και αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το Wi-Fi είναι ενεργό, αλλά δεν είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο. 
Όταν είναι πράσινο σταθερό, η Classe 300X ανταλλάσει δεδομένα με την APP DOOR ENTRY (προώθηση κλήσης,αυτοέναυση)

 noted LED παρουσίας σημείωσης


Όταν αναβοσβήνει υπάρχουν μη αναγνωσμένες σημειώσεις

και/ή ηχητικά μηνύματα.

pl.sound LED αποκλεισμού ήχων
Όταν είναι αναμμένο, ο ήχος κλήσης έχει απενεργοποιηθεί

 

Αρχική σελίδα up

Ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης (φυσικό ή προηγμένο) και το μοντέλο της συσκευής, αυτή η σελίδα μπορεί να δείξει διαφορετικό περιεχόμενο, στην συνέχεια υποδεικνύεται η αρχική σελίδα με όλες τις λειτουργίες ενεργοποιημένες.

gen4

1. Απενεργοποίηση της οθόνης

2. Εφαρ: Πατήστε για να μεταβείτε στη σελίδα πληροφοριών πού υφίσταται ένας να QR (κατεβάστε το σκάνερ QR Code από το App Store ή το Google Play)ο οποίος σας επιτρέπει να κατεβάσετε την APP DOOR ENTRY για αλληλεπίδραση με τη συσκευή σας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση των πληροφοριών σελίδας.

3. Ημερομηνία και ώρα

4. Σύνδεση Wi-Fi

5. Λειτουργίες ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

6. Γρήγορες δράσεις

7. Λειτουργίες

 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση μεταξύ του βίντεοθυροτηλεφώνου Classe300X και του smartphone είναι απαραίτητη η παρουσία ενός οικιακού δικτύου Wi-Fi με πρόσβαση στο Internet.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ο πελάτης πρέπει να αποκτήσει τεχνικό εξοπλισμό που να του επιτρέπει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στη βάση της συμφωνίας που έχει συναφθεί από τον Πελάτη με έναν ISP (Internet Service Provider) πράγμα για το οποίο η Bticino αποποιείται κάθε ευθύνη.

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες που η Bticino χορηγεί ως επιπρόσθετες των συνήθων βασικών λειτουργιών του Classe 300X ο Πελάτης θα πρέπει να εγκαταστήσει την εφαρμογή APP DOOR ENTRY στο smartphone.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω από την APΡ προβλέπουν ότι μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με την Classe300X εξ αποστάσεως και μέσω του Διαδικτύου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ένταξη και η ομαλή λειτουργία μεταξύ Class300X και ΑΡΡ μπορεί να εξαρτάται από:

– α) ποιότητα του σήματος Wi-Fi

– β) είδος της σύμβασης για την πρόσβαση στο δίκτυο Internet στο σπίτι

– γ) είδος των δεδομένων σύμβασης για το smartphone.

Σε περίπτωση που ένα από αυτά τα 3 στοιχεία δεν πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη λειτουργία του προϊόντος, η BTicino απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες. Το προϊόν πράγματι υποστηρίζει ένα σύστημα συνεχούς ροής VoIP, έτσι θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το συμβόλαιό σας για το δίκτυο δεδομένων στο smartphone σας δεν προβλέπει την φραγή.

Σημειώστε επίσης ότι η υπηρεσία που χορηγεί η BTicino εξ αποστάσεως μέσω της App περιλαμβάνει τη χρήση των δεδομένων, ως εκ τούτου, το κόστος που συνδέεται με την κατανάλωση τους εξαρτάται από το είδος της σύμβασης που ο πελάτης έχει υπογράψει με τον ISP του (Internet Service Provider ) και επιβαρύνει τον ίδιο.


Λειτουργίες ενεργοποίησης

 up

 11223344Σημείωση:
σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται καμία από τις εικόνες smartphone:

– Δεν είναι η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί  στο smartphone

– Εκτελέστε ένα reset συσκευής

Έχετε αποσυνδέσει όλους τους χρήστες


Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων σε smartphones

up
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να προωθήσετε τις κλήσεις από το πάνελ εισόδου

βιντεοθυροτηλεφώνου που προέρχονται από την μπουτονιέρα των συνδεδεμένων smartphones.

Η διαβίβαση διαφοροποιείται με τρεις τρόπους:

– προώθηση σε όλα τα smartphones

– προώθηση μόνο στα smartphone που συνδέονται στο οικιακό σας δίκτυο στη λειτουργία “στο σπίτι”

– φραγή κλήσης προς όλα τα smartphones


Ενεργοποίηση προς όλα τα smartphones


Μέσω αυτής της συσκευής, ενεργοποιείτε την προώθηση της κλήσης από την Εξωτερική Θέση 
προς όλα τα smartphones είτε στην περίπτωση που όλα τα smartphone και η Classe 300X είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi ( λειτουργία “σπίτι”) και σε περίπτωση που το smartphone είναι συνδεδεμένο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας* ή Wi-Fi διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή.

Σημείωση: Σε περίπτωση που το smartphone σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το σήμα audio/video είναι εγγυημένο μόνο για 3G ή υψηλότερα δίκτυα.gen10
1. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων προς τα smartphones.

gen11

A. Κατάσταση ενεργοποιήσεων κλήσεων.

2. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων προς όλα τα smartphones.


                            gen12

Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η αρχική σελίδα.


gen13

B. Το σχετικό εικονίδιο δείχνει την νέα κατάσταση.

Ενεργοποίηση προώθησης κλήσης μόνο στα smartphone που συνδέονται στο οικιακό σας δίκτυο στη λειτουργία “στο σπίτι”, up


Μέσω αυτής της λειτουργίας, ενεργοποιείται η προώθηση κλήσεων από Εξωτερική Θέση μόνο εάν το smartphone σας και η Classe 300X σας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi (λειτουργία “στο σπίτι”).


gen14
1. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων προς τα smartphones
gen15

2. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων σε smartphones που συνδέονται με το δίκτυο σε λειτουργία “στο σπίτι”.


                                   gen16

Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και από μετά λίγα δευτερόλεπτα, η αρχική σελίδα.

gen17

A. Το σχετικό εικονίδιο δείχνει την νέα κατάσταση.


Φραγή κλήσης προς όλα τα smartphones
up
Με αυτή τη λειτουργία, φραγή των κλήσεων προς όλα τα smartphones.

   fragi1
1. Αγγίξτε για να μπλοκάρετε την προώθηση κλήσεων προς όλα τα smartphones

fragi2
2. Αγγίξτε για να μπλοκάρετε τις κλήσεις προς όλα τα smartphones

                     fragio3

Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και μετά λίγα δευτερόλεπτα, η αρχική σελίδα.

 fragi4

A. Το σχετικό εικονίδιο δείχνει την νέα κατάσταση.


Λειτουργίες
up
Αγγίζοντας τα παρακάτω εμφανιζόμενα εικονίδια προβάλλονται οι σχετικές οθόνες που σχετίζονται με την επιλεγμένη λειτουργία, η παρουσία ή η απουσία αυτών των εικόνων εξαρτάται από τη διαμόρφωση του συστήματός σας.

Σημείωση: οι λειτουργίες κάμερες, intercom και ενεργοποιήσεων είναι διαθέσιμες μόνο αν η συσκευή
είναι διαμορφωμένη με προηγμένο τρόπο.

 fragi5   

Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη, όπου μπορείτε να δείτε τα μηνύματα βιντεοθυροτηλέφωνου που καταγράφονται από τον τηλεφωνητή.

Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις κάμερες στο σύστημα και να δείτε τις εικόνες που παρήχθησαν από τις ίδιες.

Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη όπου μπορείτε να γράψετε ή να εγγράψετε μια σημείωση και να δείτε ή να ακούσετε τις ήδη παρούσες.

Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη όπου μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλα βίντεοθυροτηλέφωνα/ θυροτηλέφωνα που έχουν εγκατασταθεί στο σπίτι σας ή σε άλλα διαμερίσματα.

Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη, όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ορισμένους ενεργοποιητές (π.χ. κλειδαριά, φως κήπου, κλπ).

Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες για την καλύτερη χρήση της συσκευής σας.

 

Λειτουργίες
up

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οθόνες από τις κύριες λειτουργίες απευθείας από την αρχική σελίδα πατώντας τα σχετικά εικονίδια.

 leit1

1. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο με την λειτουργία ενδιαφέροντος ανάμεσα:     

     leit


Αυτόματος τηλεφωνητής
up

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τα μηνύματα ήχου/βίντεο που καταγράφονται στην Εξωτερική Θέση κατά την απουσία σας, εάν είχατε προηγουμένως ενεργοποιήσει τη λειτουργία πατώντας το εικονίδιο (Α).

aytomtil1

Όταν υπάρχει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, το LED (Β) αναβοσβήνει και στο εικονίδιο της λειτουργίας εμφανίζεται ένας αριθμός που δείχνει τα νέα ή μη αναγνωσμένα μηνύματα (C).

1. Πατήστε για να εισέλθετε στον τηλεφωνητή.

ayttil2


A. Ημερομηνία/ώρα καταγραφής.

B. Προεπισκόπηση.

C. Δείκτης κατάστασης μηνύματος:

 no Μήνυμα που πρέπει να διαβάσει


 yes  Αναγνωσμένο μήνυμα


2. Πατήστε για να ανοίξετε το μήνυμα.

Αυτόματα πραγματοποιείται η αναπαραγωγή του μηνύματος
ayttil3

3. Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εικονίδια:


 ayttil4


A. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

B. Διαγραφή μηνύματος.

C. Αρχή και τέλος του μηνύματος.

D. Επιστροφή στην οθόνη τηλεφωνητή.

4. Πατήστε για να τερματίσετε την προβολή.

Αυτόματα, η ένδειξη της κατάστασης μήνυμα περνάει σε ‘’αναγνωσμένο “, και έτσι εξαφανίζεται η αριθμητική ένδειξη στην αρχική σελίδα.

ayttil5

 5. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.


Κάμερες

upΣε αυτή την ενότητα μπορείτε να παρακολουθείτε το σπίτι σας με την ενεργοποίηση μιας από τις κάμερες στο διαμέρισμα, σε δημόσιους χώρους (π.χ.. γκαράζ, κήπος) και στις μπουτονιέρες.

Μετά την ενεργοποίηση της κάμερας μπορείτε να κάνετε κυκλική εναλλαγή (προβολή σε αλληλουχία) των υπόλοιπων καμερών.


καμερες1

1. Πατήστε για να δείτε τις κάμερες του συστήματός σας

καμερες2


2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή κάμερα.

Η οθόνη εμφανίζει τις εικόνες που λαμβάνονται από την ενεργοποιημένη κάμερα.

Για τις ρυθμίσεις της κάμερας, δείτε Απαντήστε σε μια κλήση.

καμερες3

3. Πατήστε για να περάσετε στην προβολή μιας διαφορετικής κάμερας (κυκλική εναλλαγή), το πλήκτρο ανάβει κατά τη μετάβαση από την μια κάμερα στην άλλη.

4. Εάν πρόκειται για κάμερα μπουτονιέρας, το πλήκτρο αναβοσβήνει. Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία ήχου.

Για να κλείσετε την προβολή της κάμερας, περιμένετε έως την ώρα της απενεργοποίησης.


CCTV
up

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να παρακολουθείτε το σπίτι σας με την ενεργοποίηση μιας από τις κάμερες μέσα στο διαμέρισμα ή σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. γκαράζ, κήπος).

cctv1

1. Πατήστε για να δείτε τις κάμερες του συστήματός σας.

cctv2

2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή κάμερα.

Η οθόνη εμφανίζει τις εικόνες που λαμβάνονται από την ενεργοποιημένη κάμερα.
Για τις ρυθμίσεις της κάμερας, δείτε Απαντήστε σε μια κλήση.

cctv3


Η εικόνα προβάλλεται για τρία λεπτά. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτόματης κυκλικής εναλλαγής των καμερών.

Σημείωση: Εάν επιθυμείτε να βλέπετε ταυτόχρονα πολλαπλές λήψεις καμερών ή να εκτελείται αυτόματα η κυκλική εναλλαγή τους, πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλη συσκευή (π.χ. καταγραφικό).

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας.


Υπόμνημα

up

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις (υπομνήματα) ή να προβάλετε τα 
σημειώματα που έχετε αφήσει σε άλλους χρήστες ή την κεντρική μονάδα θυρωρείου.  Οι σημειώσεις είναι δύο ειδών: γραπτή ή προφορική (ηχητική).


cctv4


Όταν υπάρχει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, το led (Β) αναβοσβήνει και στο εικονίδιο της λειτουργίας

εμφανίζεται ένας αριθμός που δείχνει τις νέες ή μη αναγνωσμένες σημειώσεις (Α).

1. Πατήστε για να εισέλθετε στα υπομνήματα.
cctv5

A. Ένδειξη για φωνητικό υπόμνημα (ηχογραφημένη σημείωση).

B. Ημερομηνία/ώρα καταγραφής.

C. Σημείωση που προέρχεται από την κεντρική μονάδα θυρωρείου.

D. Προεπισκόπηση γραπτής σημείωσης.

E. Δείκτης κατάστασης σημείωσης:

no Μη αναγνωσμένες σημειώσεις

yes  Αναγνωσμένη σημείωση

2. Πατήστε για να ανοίξετε τη σημείωση.
up


σημ1

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να δείτε το κείμενο της σημείωσης (Γ), να το επεξεργαστείτε (Α) ή να το ακυρώσετε (Β).

3. Πατήστε για να τροποποιήσετε τη σημείωση.

σημ2

4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε τη σημείωση.

5. Πατήστε για να αποθηκεύσετε την αλλαγή.

Ηχητικό Υπόμνημα (Ηχογραφημένη σημείωση)

up
σημ3

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να ακούσετε την ηχητική σημειώση ή τη διαγράψετε (Α).

3. Πατήστε για να ακούσετε την ηχογράφηση.

σημ4 
4. Πατήστε για να τερματίσετε την αναπαραγωγή.

Intercom (Ενδοεπικοινωνία)
up


Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλες συσκευές (οθόνες/θυροτηλέφωνα) που υπάρχουν σε άλλα δωμάτια του σπιτιού σας ή σε άλλα διαμερίσματα.


ενδο1

1. Πατήστε να δείτε τις διαθέσιμες συσκευές.

endo2

2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία με τη συσκευή που επιθυμείτε.

endo4
Το πλήκτρο (Α) φωτίζει για λίγο για να υποδείξει ότι η κλήση είναι ενεργή.

endo5


Όταν ο καλούμενος απαντά, εμφανίζονται τα εικονίδια για τη ρύθμιση του ήχου. Δείτε την ενότητα

Απαντήστε σε μια κλήση.

Σημείωση: στην περίπτωση που πραγματοποιείται μια κλήση από μπουτονιέρα ενώ βρίσκεστε σε
ενδοεπικοινωνία, το σύστημα ακολουθεί τις προτεραιότητες και τερματίζει την ενδοεπικοινωνία.

3. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.


Ενεργοποιήσεις
up


Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ορισμένους ενεργοποιητές (π.χ. κλειδαριά, φως κήπου, κλπ) στις εγκαταστάσεις σας.

energ1

1. Πατήστε για να δείτε τις διαθέσιμες ενεργοποιήσεις.

energ2

2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά.

Το πλήκτρο (Α) ανάβει για λίγο για να δείξει ότι η ενεργοποίηση είναι επιτυχής.


Γρήγορες δράσεις
up


Στη δεξιά πλευρά της αρχικής σελίδας υπάρχουν οι γρήγορες δράσεις, αν έχουν ενεργοποιηθεί προηγουμένως στις Ρυθμίσεις/Γρήγορες δράσεις ή μέσω αντιστάσεων ταυτοποίησης (4 max).

Αγγίζοντας αυτά τα εικονίδια μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία άμεσα χωρίς να ανοίξετε τη συγκεκριμένη οθόνη.


fast1

1. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία άμεσα (π.χ. κάμερας).

fast2

Ρυθμίσεις
up

Στην Αρχική Σελίδα υπάρχει πάντα το εικονίδιο “Ρυθμίσεις”. Αγγίζοντάς το θα έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προσαρμογών που σας επιτρέπουν να αξιοποιήσετε καλύτερα την Class 300X.

Πρόσθετες ρυθμίσεις υπάρχουν στην ενότητα Διευθέτηση (Διαμόρφωση) όπου η πρόσβαση γίνεται με κωδικό πρόσβασης.

Γι’ αυτή την ενότητα συμβουλευτείτε τον τεχνικό της εγκατάστασης.


set1

1. Πατήστε για πρόσβαση στην ενότητα Ρυθμίσεις.

set2


2. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο για την επιθυμητή εξατομίκευση:

a    Wi-Fi - Συνδεδεμένοι λογαριασμοί - Ώρα & Ημερομηνία - Γλώσσα - Πληροφορίες - Τόνοι πλήκτρων
b Όγκος- Ήχοι Ενδοεπικοινωνίας - Ήχοι Μπουτονιέρας - Άλλοι ήχοι
c Καθαρισμός της οθόνης - Φόντο - Βαθμονόμηση οθόνης
d Λειτουργία εγγραφής - Μήνυμα καλωσορίσματος - Εγγραφή μηνύματος
5 Προσθήκη γρήγορης δράσης
6 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η πρόσβαση στην ενότητα διευθέτηση προορίζεται για τον εγκαταστάτη. Λάθος χειρισμοί μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής

 


Γενικά
up

Σε αυτή την ενότητα υφίστανται οι γενικές ρυθμίσεις και οι πληροφορίες της συσκευής.


gen1
1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενός ήχου όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.


Wi-Fi
up

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi σας.
gen2

1. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

gen3

2. Επιλέξτε το οικιακό σας δίκτυο, στο οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή.

Εάν το σήμα Wi-Fi είναι αδύναμο ή ανύπαρκτο ελέγξτε τις προδιαγραφές εγκατάστασης Wi-Fi.

Σημείωση: το οικιακό σας δίκτυο πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 κανάλια

- Μέθοδος κρυπτογράφησης και υποστηριζόμενη πιστοποίηση:

- Δίκτυα OPEN WPA-PSK

- Συμπεριλαμβάνεται το TKIP WPA2-PSK

- Συμπεριλαμβανομένων WEP 64-bit AES (κωδικοί με 5-ψηφία ASCII ή 10 δεκαεξαδικά ψηφία)

- WEP 128 bit (κωδικός 13 ψηφίων ASCII ή 26 δεκαεξαδικών ψηφίων)

- Πιστοποίηση WPS (με την υποστήριξη WPA2-PSK)

gen4

3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (αν ζητηθεί).

4. Πατήστε για να εμφανιστεί ο κωδικός πρόσβασης.

5. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση.

Η συσκευή προβλέπει την προβολή ή μετατροπή των παραμέτρων σύνδεσης δικτύου.

gen5

6. Πατήστε για να δείτε ή να αλλάξετε τις παραμέτρους σύνδεσης δικτύου.
gen6


7. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DHCP και τροποποιήσετε τις παραμέτρους

χειροκίνητα.

• IP address και Subnet mask: τυπικές παράμετροι των δικτύων με πρωτόκολλο TCP/IP, που είναι
αναγκαία για τον εντοπισμό του συστήματος στο εσωτερικό του τοπικού δικτύου.

• Gateway: η διεύθυνση IP του router/access point.

Σημείωση: πριν από την μετατροπή των default τιμών, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου. Λανθασμένες τιμές πέρα από το να καθιστούν την υπηρεσία ανενεργή, μπορούν να προξενήσουν δυσλειτουργίες στην επικοινωνία με άλλες συσκευές του δικτύου.


gen7

8. Πατήστε για να αλλάξετε τη διεύθυνση IP της συσκευής.

gen8

9. Εισάγετε τη νέα διεύθυνση IP.

10. Πατήστε για επιβεβαίωση.

(Εάν δεν γνωρίζετε αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις ανακτήσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας που είναι συνδεδεμένος στο οικιακό δίκτυο)

Προδιαγραφές εγκατάστασης Wi-Fi

Ελέγξτε την ποιότητα του σήματος Wi-Fi από την οθόνη (δείτε Εγχειρίδιο Τεχνικού Εγκατάστασης), αν είναι χαμηλή ή ανύπαρκτη, βεβαιωθείτε ότι:

– Η συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρικές συσκευές με
ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Μεταξύ του σημείου router/access point και της Class 300X να υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότεροι τοίχοι.


Σημείωση: Σας συνιστούμε την εγκατάσταση της Class 300X δίπλα στο δρομολογητή Wi-Fi.

Σημείωση: μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο μία Clas 300X για κάθε δίκτυο Wi-Fi (SSID).

Σημείωση: μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο μία Class 300X ανά διαμέρισμα


houseim
walls


Συνδεδεμένοι λογαριασμοί
up

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τη λίστα των χρηστών που σχετίζονται με την Class 300X και των
συνδεδεμένων smartphones.

Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τα μεμονωμένα smartphones ή να τα αποσυνδέσετε από το χρήστη.

 
  syn1

1. Πατήστε για να διαχειριστείτε το χρήστη

syn2

A. Αποσυνδέστε το χρήστη.

B. Αποσυνδέστε το smartphone.

Γ. Συνδεδεμένα Smartphones.

2. Πατήστε για να αποσυνδέσετε το μοναδικό smartphone.


 syn3

3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Για να επανασυνδεθεί το smartphone σας στην Class 300X σας, απαιτείται έλεγχος ταυτότητας μέσω του DOOR ENTRY APP


     syn4

4. Πατήστε για να αποσυνδέσει το χρήστη και, ως εκ τούτου όλα τα συνδεδεμένα smartphones.

syn5

5. Πατήστε για επιβεβαίωση

Για να συσχετίσετε εκ νέου το λογαριασμό σας θα πρέπει να προσκληθείτε από κάποιον άλλο χρήστη ή
αν δεν υπάρχουν άλλοι χρήστες, επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης.


Σημείωση:
Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με ένα μόνο smartphone, αποσυνδέοντας αυτό, αποκόβεται

αυτόματα ο χρήστης


Ώρα και ημερομηνία

up

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την τρέχουσα ώρα.

  ora
1. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο για την παράμετρο που πρέπει να ρυθμιστεί και θα εμφανιστούν οι εικόνες για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.

2. Πατήστε για ρύθμιση.

3. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.


Γλώσσα

up

Ορίστε τη γλώσσα της συσκευής.

 ora2

1. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο για την επιθυμητή γλώσσα.


Πληροφορίες
up

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της συσκευής, το QR Code για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης καθώς και την εφαρμογή DOOR ENTRY APP και μπορείτε να αποφασίσετε αν θα εμφανίζεται το banner της εφαρμογής στην Αρχική Σελίδα.

info1
A. Προβάλει τις παραμέτρους διαμόρφωσης.

Σημείωση: οι ρυθμίσεις των λειτουργιών ή η τροποποίησή τους που εκτελούνται στην Class 300X θα πρέπει να εμφανίζονται και στην DOOR ENTRY APP αυτόματα μετά την πρώτη σύνδεση σε ένα smartphone, καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

B. Προβάλει το QR Code για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Χρήσης.

C. Προβάλει το QR Code για να κατεβάσετε το DOOR ENTRY APP έκδοση για Android.

D. Προβάλει το QR Code για να κατεβάσετε το DOOR ENTRY APP έκδοση για iOS.

E. Προβάλει αν η συσκευή έχει οριστεί ως master ή slave του διαμερίσματος.

F. Προβάλει αν υπάρχει μια πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

G. Προβάλει την έκδοση firmware του συστήματος.

H Προβάλει αν είναι ενεργή η λειτουργία Επαγγελματικό γραφείο.

I. Προβάλει αν είναι ενεργή η λειτουργία Αυτόματος τηλεφωνητής.

L. Ενεργοποιεί /απενεργοποιεί την προβολή στην Αρχική Σελίδα του banner για να κατεβάσετε την εφαρμογή DOOR ENTRY APP

1. Με έναν σκάνερ QR Code, διαβάστε τον κωδικό για την εγκατάσταση του DOOR ENTRY APP στο smartphone σας, της εφαρμογής δηλαδή που απαιτείται για τη διαχείριση των κλήσεων και άλλων λειτουργιών απευθείας από το smartphone σας.

Με την εφαρμογή DOOR ENTRY APP, μπορείτε να:

- λάβετε κλήσεις βίντεο από τη μπουτονιέρα

- διαχειριστείτε τη λειτουργία CCTV

- ανοίξετε τις κλειδαριές των μπουτονιερών

- καλέσετε την Class 300X

- ενεργοποιήσετε γενικούς ενσύρματους ενεργοποιητές στο σύστημα

- εκτελέστε την ενημέρωση του λογισμικού της Class 300X


2. Αγγίξτε για επιστροφή.


Ήχοι
up

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να συνδυάσετε τους ήχους με ορισμένες λειτουργίες και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.


sound
A. Ρυθμίζει την ένταση του ήχου κλήσης

1. Πατήστε τη λειτουργία, για την οποία θέλετε να ορίσετε τον ήχο κλήσης και θα εμφανιστούν οι εικόνες
για επιλογή.

2. Μετακινηθείτε στο μενού με τους διαθέσιμους ήχους (16), θα αναπαραχθεί ο ήχος σε προεπισκόπηση.

3. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Λειτουργίες που μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο κλήσης:

Κύρια Μπουτονιέρα (Πάνελ κύριας εισόδου): κλήση από την Κύρια Μπουτονιέρα (S0)

Εσωτερική Ενδοεπικοινωνία: κλήση ενδοεπικοινωνίας στο διαμέρισμά σας.

Άλλοι ήχοι ...

Δευτερεύουσα Μπουτονιέρα s1, 2, 3: κλήση από την Δευτερεύουσα Μπουτονιέρα (S1, S2, S3)

Εξωτερική Ενδοεπικοινωνία: κλήση από ενδοεπικοινωνία παρούσα σε άλλο διαμέρισμα.

Κλήση ορόφου: κλήση από το μπουτόν δίπλα στην πόρτα εισόδου σας.

Ειδοποιήσεις: σημείωση που προέρχεται από την κεντρική μονάδα θυρωρείου.

(Βεβαιωθείτε ότι στις μπουτονιέρες έχει διαμορφωθεί η έδρα (S = 1, S = 2, ...), αλλιώς δεν είναι δυνατή η διαφοροποίηση των ήχων κλήσης στις μπουτονιέρες)


Display
up

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ρυθμίσετε ή να καθαρίσετε την οθόνη και να αλλάξετε την εικόνα φόντου.

display


Καθαρισμός οθόνης
up

Σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την οθόνη και τα πλήκτρα για να τα καθαρίστε χωρίς να κινδυνεύετε να στείλετε κάποια εντολή κατά λάθος.

clean

A. Αφού αγγίξετε το σχετικό εικονίδιο, η οθόνη παραμένει σε κατάσταση αναμονής για 10 δευτερόλεπτα.

1. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να καθαρίσετε την οθόνη και τα πλήκτρα.

Σημείωση: Μην καθαρίζετε με διαλυτικά, αραιωτικά κ.λπ. ή λειαντικά. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό πανί.Εικόνα φόντου

up
Σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα φόντου της συσκευής.

fonto

1. Μετακινηθείτε στο μενού με τις διαθέσιμες εικόνες, θα εμφανίζονται στην προεπισκόπηση ως φόντο.

2. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.Βαθμονόμηση

up

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ακρίβεια της αφής στην οθόνη.


cross

1. Πατήστε το σύμβολο “σταυρός” στην οθόνη, σε οποιαδήποτε θέση στην οποία εμφανίζεται (5 θέσεις).
Στο τέλος, στις ακ ραίες περιοχές της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο Ok , πατήστε για να τερματίσετε τη βαθμονόμηση.


Αυτόματος τηλεφωνητής
up

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα του βίντεο που καταγράφεται από τον 
τηλεφωνητή και να ηχογραφίσετε το μήνυμα καλωσορίσματος, να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.

ansmach

A. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μηνύματος καλωσορίσματος.

1. Επιλέξτε αν τα μηνύματα βίντεο θα καταγράφονται στον αυτόματο τηλεφωνητή σε υψηλή ανάλυση (μέγιστο 25 μηνύματα βίντεο των 15 δευτ.) ή χαμηλή ανάλυση (μέγιστο 150 μηνύματα βίντεο των 15 δευτ.)

2. Πατήστε για να ηχογραφήσετε ένα ηχητικό μήνυμα καλωσορίσματος.

3. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση: το νεότερο μήνυμα αντικαθιστά το παλαιότερο.


min2

4. Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή.


min3


5. Πατήστε για να ακούσετε την ηχογράφηση.

min4

6. Πατήστε για να ξανακούσετε το μήνυμα.

7. Πατήστε για να το αποθηκεύσετε.


Γρήγορες δράσεις
up

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να επιλέξετε τις 4 γρήγορες δράσεις που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα και να προσαρμόσετε το όνομα.

quick

1. Πατήστε για να προσθέσετε γρήγορη δράση.

A. Αλλαγή του ονόματος της γρήγορης δράσης.

B. Διαγραφή γρήγορης δράσης από την αρχική σελίδα.

quick2


2. Επιλέξτε τον τύπο της λειτουργίας που θέλετε να προσθέσετε σε γρήγορη δράση.

3. Επιλέξτε γρήγορη δράση από τις διαθέσιμες.

A. Γρήγορη δράση διαθέσιμη.

B. Γρήγορη δράση που ήδη υπάρχει στην αρχική σελίδα.


quick3

4. Αγγίξτε για να επιστρέψετε στην οθόνη Ταχείας Ενέργειας και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

quick4

5. Πατήστε για να αλλάξετε το όνομα.

quick5


6. Εισάγετε το νέο όνομα.

7. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Αν η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί με αντιστάσεις ταυτοποίησης, μπορείτε να αλλάξετε μόνο το όνομα, να διαγράψετε ή να προσθέσετε τις ταχείες δράσεις που έχουν ήδη προδιαμορφωθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης.

quick6


Διαμόρφωση (Διευθέτηση)

up
    diamo


1. Πατήστε για να επαναφέρετε τη συσκευή με reset ή για να τη διαμορφώσετε χωρίς αντιστάσεις

ταυτοποίησης.

    diamo2

2. Πατήστε για να αποσυνδέσετε όλους τους λογαριασμούς και να διαγράψετε τα μηνύματα στον
αυτόματο τηλεφωνητή και τις σημειώσεις.

(Αλλάζετε σπίτι και θέλετε να διαγράψετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ από τη συσκευή και κυρίως δεν θέλετε οι κλήσεις να προωθούνται πλέον στο smartphone σας; Κάντε reset της συσκευής σας με ένα μόνο πάτημα)


diamo3

3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

   diamo4

4. Πατήστε για να ρυθμίσετε τη συσκευή χωρίς αντιστάσεις ταυτοποίησης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

   diamo5

Σημείωση: Η πρόσβαση στην ενότητα “Διευθέτηση” (Διαμόρφωση) προορίζεται για τον εγκαταστάτη, εσφαλμένοι χειρισμοί μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής.


Υπηρεσίες
up

Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαθέσιμες υπηρεσίες για την Class 300X:

Teleloop
Κατάσταση θύρας
Επαγγελματικό γραφείο
Σελιδοποιητής (Τηλεειδοποίηση)Teleloop

up

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει τη χρήση της συσκευής από χρήστες με ακουστικά βοηθήματα.

teleloop


Για την χρήση αυτής της λειτουργίας, μετατοπίστε την ακουστική συσκευή στην θέση Τ


teleloop2

Για τη σωστή μαγνητική σύζευξη μεταξύ του PI και της ακουστικής συσκευής σας προτείνουμε μια απόσταση 25-35 cm μποστά από το μόνιτορ.

Σημειώστε ότι η παρουσία του μετάλλου και θορύβου που παράγεται από ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. υπολογιστής), μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και την απόδοση της διάταξης ζεύξης.


Κατάσταση θύρας

up

Αυτή η λειτουργία δείχνει την κατάσταση της κλειδαριάς, μόνο αν το σύστημα είναι σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ενεργοποιητή.

Εάν είναι ανοικτή, το “led κλειδαριάς” αναβοσβήνει, αν είναι κλειστή παραμένει σβηστό.

Η λειτουργία δεν ενεργοποιείται μαζί με τη λειτουργία “Επαγγελματικό γραφείο”.


   kat
A. LED αναβοσβήνει = ανοιχτή κλειδαριά.Επαγγελματικό γραφείο

up

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το αυτόματο άνοιγμα της κλειδαριάς σε περίπτωση κλήσης από τη μπουτονιέρα.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη, αφού προηγουμένως ενεργοποιηθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης στην ενότητα ”Διαμόρφωση” και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με τη λειτουργία “Κατάσταση Θύρας”.

   office

A. LED αναβοσβήνει = ενεργή κλειδαριά.

1. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.


Σελιδοποιητής (Τηλεειδοποίηση)
up

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαδώσετε ένα φωνητικό μήνυμα μέσω του ηχοσυστήματός σας, χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του μόνιτορ.

     tileeid

1. Πατήστε για πρόσβαση στην ενότητα “Ενδοεπικοινωνία “ (Intercom)

  tileeid2

2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
tileeid3

A. Σύνδεση ενεργή.

3. Προφέρετε το μήνυμα.


tileeid4

4. Πατήστε για να τερματίσετε τη σύνδεση.


DOOR ENTRY APP

upΕισαγωγή

Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με την Class 300X μέσω της δωρεάν εφαρμογής DOOR ENTRY APP.

Μετά την εγγραφή σας και αφού πραγματοποιήσετε την επαλήθευση των στοιχείων σας, θα πρέπει να συνδεθείτε με τη συσκευή.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε:

– να απαντήσετε σε μια κλήση της οθόνης από τις μπουτονιέρες

– CALL HOME (κάνοντας μια κλήση στην Class 300X σας)

– να δείτε εικόνες από τις μπουτονιέρες και τις κάμερες στο σύστημα

– να ανοίξετε τις κλειδαριές των μπουτονιερών

– να ενεργοποιήσετε γενικούς ενσύρματους ενεργοποιητές στο σύστημα

– να εκτελέστε την ενημέρωση του λογισμικού της Class 300X

icon Για να κατεβάσετε την εφαρμογή DOOR ENTRY APP (για συσκευές iOS από το App Store για συσκευές Android από το Play Store), “διαβάστε” με το smartphone σας τον κωδικό QR:

qr
Μπορείτε να βρείτε τον ίδιο κώδικα QR στην σελίδα με τις πληροφορίες της συσκευής.Εγγραφή λογαριασμού

up

Για να χρησιμοποιήσετε την DOOR ENTRY APP και στη συνέχεια να επωφεληθείτε των λειτουργιών διασύνδεσης με την Class 300X πρέπει πρώτα να  γγραφείτε. Μετά το άνοιγμα της εφαρμογής ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγγραφείτε:

Ο λογαριασμός που δημιουργήθηκε θα είναι κοινός σε όλα τα smartphone σας που έχετε την εφαρμογή DOOR ENTRY.

egg

A. Ανοίγει τη σελίδα επικοινωνίας με διάφορες αναφορές για βοήθεια.

1. Πατήστε για να εγγραφείτε.

egg2


2. Εισάγετε τα στοιχεία σας

3. Πατήστε για επιβεβαίωση

4. Ελέγξτε για να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που εκφράζονται στο συνδεδεμένο κείμενο (απαιτείται)


egg3


5. Επιτρέπει ή όχι τη χρήση των δεδομένων σας για διάφορους σκοπούς

6. Επιβεβαιώστε για να αποδεχτείτε τις ιδιωτικές πληροφορίες (υποχρεωτικό)

7. Πατήστε για επιβεβαίωση

Μετά την επιβεβαίωση, το σύστημα θα αποστείλει στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την εγγραφή δεδομένων (προσωρινό κωδικό πρόσβασης) για να εκτελέσει την πρώτη πρόσβαση.

egg4

8. Πατήστε για να προχωρήσετε.

egg5

9. Εισάγετε το e-mail σας

10. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου

11. Πατήστε για πρόσβαση


egg6


12. Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης με αυτά τα χαρακτηριστικά:

– ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρες

– πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα γράμμα και έναν αριθμό

– θα πρέπει να είναι διαφορετικό από τους τελευταίους 5 χρησιμοποιημένους κωδικούς πρόσβασης

13. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ξανά

14. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε. Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης

Σε αυτό το σημείο, το σύστημα θα σας προβάλει ένα οδηγό για να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τη διασύνδεση με την Class 300X σας στην DOOR ENTRY APP.

Σημείωση: στην περίπτωση που η Class 300X σας έχει ήδη διασυνδεθεί και θέλετε να προσθέσετε έναν άλλο χρήστη, ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα ίδια χαρακτηριστικά, θα πρέπει να τον καλέσετε με την κατάλληλη διαδικασία απευθείας από το smartphone σας.

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό σε πολλά smartphones ταυτόχρονα.


Επαλήθευση
up

Αφού έχετε εγγραφεί, μπορείτε να συνδεθείτε με την είσοδο e-mail και τον κωδικό πρόσβασης.

epal1 - Copy

A. Πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης Κωδικού πρόσβασης

B. Ελέγξτε για να έχετε μετέπειτα πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβετε τον έλεγχο ταυτότητας.

Σημείωση: Μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας και με επιβεβαίωση στο κουτάκι στο σημείο Β, να σας ζητηθεί να επαναλάβετε τον έλεγχο ταυτότητας.

Αυτή η διαδικασία είναι φυσιολογική και χρησιμεύει για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια του λογαριασμού.

C. Πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής του λογαριασμού.

Η διαγραφή δεν είναι αναστρέψιμη και είναι κοινή για όλες τις συσκευές που συνδέονται APP Legrand/Bticino.

1. Πληκτρολογήστε το email σας και τον κωδικό πρόσβασης.

2. Πατήστε για πρόσβαση.

Σημείωση: Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης (λανθασμένο κωδικό πρόσβασης) σε
μια ώρα, το σύστημα κλειδώνει το λογαριασμό για 15 λεπτά.


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
up

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης:

epal2 - Copy

1. Πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης Κωδικού πρόσβασης.

epal3 - Copy

2. Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας για αποστολή του νέου κωδικού πρόσβασης.

3. Πατήστε για αποστολή.


epal4 - Copy


Τώρα ο Κωδικός πρόσβασης για το λογαριασμό σας έχει επαναρυθμιστεί και ένας νέος κωδικός έχει σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρήσατε στο Βήμα 2, ώστε να τον χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην DOOR ENTRY APP.


4. Πατήστε για να βγείτε από τη διαδικασία.


Διαγραφή λογαριασμού
up

Μπορείτε να διαγράψετε ένα λογαριασμό με την ακόλουθη διαδικασία.


        del

1. Πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία.


                      del2 - Copy

2. Πατήστε για να προχωρήσετε. Να θυμάστε ότι μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί οριστικά.


del3 - Copy


3. Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που θέλετε να διαγράψετε.

4. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης

        del4 - Copy

5. Πατήστε για να συνεχίσετε.

Διασύνδεση της συσκευής
up

Μετά την εγγραφή και τον έλεγχο ταυτότητας για πρώτη φορά (το πρώτο smartphone), εμφανίζεται ένας οδηγός.

Ακολουθώντας τον θα πραγματοποιήσετε τη σύνδεση του λογαριασμού σας στην Class 300X.

Σημείωση: η Class 300X πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi που είναι συνδεδεμένο το smartphone στο οποίο έχετε εγκαταστήσει το DOOR ENTRY APP.

Αυτή η διαδικασία απαιτείται μόνο κατά την πρώτη πρόσβαση και σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη διασύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών.

Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε άλλους χρήστες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες που σχετίζονται με την Class 300X.

Για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση πρέπει πρώτα να συνδέσετε τη Class 300X σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

Αν η διαδικασία είναι επιτυχής ανάβει το σχετικό εικονίδιο.


inter1


Αφού ακολουθήσετε βήμα προς βήμα τον οδηγό θα φτάσετε σε αυτή την οθόνη. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση.


inter2

1. Πατήστε για να εκκινήσετε την διαδικασία.

inter3

2. Πατήστε για να τερματίσετε τη διαδικασία και να περάσετε στην Αρχική Σελίδα.


Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί αυτόματα η Class 300X στο δίκτυο, εμφανίζεται μια οθόνη όπου μπορείτε να εισαγάγετε την διεύθυνση IP ή την Class 300X χειροκίνητα.

3. Εισάγετε τη διεύθυνση IP της Class 300X.

4. Πατήστε για να εκκινήσετε την διαδικασία.


Εάν η διαδικασία είναι επιτυχής, ανάβει το σχετικό εικονίδιο


inter4Αρχική σελίδα

up

Αφού επαληθεύσετε τα στοιχεία σας, από αυτή τη σελίδα μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με την Class 300X σας και με την αρχική σελίδα της θυροτηλεόρασης.


Μπορείτε επίσης να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το ανασυρόμενο μενού.

startpage

A. Ανασυρόμενο μενού.

B. Επιλογή και προβολή εικόνων από κάμερες ή μπουτονιέρες.

C. Ενεργοποίηση κλειδαριών.

D. Καλέστε την 300X Class σας.Προβολή των καμερών ή των μπουτονιερών
up

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να δείτε τις κάμερες και τις μπουτονιέρες της εγκατάστασής σας.


start2

A. Όνομα κάμερας ή μπουτονιέρας.

B. Ολισθαίνει τις κάμερες ή τις μπουτονιέρες.

C. Προβάλει τις εικόνες από τις κάμερες ή τη μπουτονιέρα.

start3


1. Επιλέξτε την επιθυμητή κάμερα ή μπουτονιέρα.

2. Πατήστε για προβολή.


start4


A. Δείκτης ποιότητας κλήσης: υποδεικνύει αν υπάρχουν επαρκείς συνθήκες (Cloud, Wi-Fi και σύνδεση 3G/4G) για την επικοινωνία.


sima


3. Αγγίξτε για να εμφανιστεί το κουμπί για να μετακινηθείτε σε άλλες κάμερες ή μπουτονιέρες και το πλήκτρο παύσης λήψεων.


4. Πατήστε για να μετακινηθείτε στην επόμενη κάμερα.


5. Πατήστε για να διακόψετε την αναπαραγωγή.


Περιστρέφοντας οριζόντια το smartphone μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά μόνο της προβαλλόμενης μπουτονιέρας.

start5

6. Σύρετε προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά.

7. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο και να επικοινωνήσετε με τη μπουτονιέρα.


Άνοιγμα κλειδαριών
up


Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ανοίξετε τις κλειδαριές των μπουτονιερών που υπάρχουν στο σύστημά σας.
open1


A. Κλειδαριά συνδεδεμένης μπουτονιέρας

B. Κλειδαριά

C. Δείτε άλλες κλειδαριές, εάν υπάρχουν


open2

A. Όταν γίνεται πράσινη, η κλειδαριά ενεργοποιείται. Σε περίπτωση που παραμένει κόκκινη, η εντολή δεν εκτελέστηκε σωστά.

1. Σύρετε προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά.

Σημείωση: ο αριθμός των κλειδαριών που μπορείτε να δείτε στην Αρχική Σελίδα εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του smartphone σας. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να τα δείτε όλα.


Λήψη μιας κλήσης από τη μπουτονιέρα
up

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις από τη μπουτονιέρα.

Σημείωση: Για να λάβετε κλήσεις από τη μπουτονιέρα θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία.

             call1

Με τα smartphones σε κατάσταση αναμονής, μετά από κλήση από τη μπουτονιέρα:

– στο Android, εμφανίζεται η λήψη με τις εικόνες για τη διαχείριση των κλήσεων*

– στο iOS, εμφανίζεται την κοινοποίηση της κλήσης

* Τα πρώτα τρία smartphones που λαμβάνουν την κλήση θα δουν άμεσα την εικόνα του βίντεο της κλήσης, τα υπόλοιπα μόνο μετά την απάντηση της κλήσης. Η απόκριση μίας συσκευής αποκλείει όλες τις άλλες.

call2

1. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον ήχο και να απαντήσετε, ο ήχος της κλήσης μεταδίδεται αυτόματα στο μεγάφωνο.

2. Πατήστε για να μεταβείτε από την λειτουργία handsfree στη λειτουργία του τηλεφώνου.

3. Πατήστε για ενδεχόμενη σίγαση του μικροφώνου.

call3


4. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την κλειδαριά της μπουτονιέρας, από την οποία προέρχεται η κλήση, σέρνοντας το διακόπτη.

Όταν ανάψει πράσινη, η κλειδαριά ενεργοποιείται. Αν παραμένει κόκκινη, η εντολή δεν εκτελέστηκε σωστά.

5. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.Κλήση στο σπίτι:  κλήση στην Class 300X
up

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Class 300X σας.

call4


1. Αγγίξτε για να καλέσετε την Class 300X.

call5

2. Όταν ο καλούμενος απαντά από την Class 300X, ενεργοποιείται η ηχητική επικοινωνία.
call6

Η επικοινωνία πραγματοποιείται αυτόματα σε λειτουργία hands-free.

3. Πατήστε για να μεταβείτε από λειτουργία hands-free σε λειτουργία του τηλεφώνου.

4. Πατήστε για σίγαση του μικροφώνου.

5. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.Μενού
up


Μέσα από αυτό το αναπτυσσόμενο μενού μπορείτε να στείλετε εντολές, να διαχειριστείτε τους συνδεόμενους χρήστες και να εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού της Class 300X σας, να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και να προβάλετε τις πληροφορίες της εφαρμογής.


call7


1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού.

A. Ανοίγει την ενότητα Ενεργοποιήσεις.

B. Ανοίγει την ενότητα Χρήστες.

C. Ανοίγει την ενότητα Ρυθμίσεις.

D. Κλείνει το αναπτυσσόμενο μενού.

E. Ανοίγει την ενότητα Λογαριασμός.

F. Ανοίγει τη σελίδα της υποστήριξης.

G. Ανοίγει μια οθόνη με κάποιες πληροφορίες για την εφαρμογή (έκδοση κ.λπ.).

H. Αποσύνδεση.


Ενεργοποιήσεις
up


Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ορισμένους ενεργοποιητές (π.χ. κλειδαριά, φωτισμό κήπου, κ.λπ) στις εγκαταστάσεις σας. Οι ενεργοποιήσεις είναι διαθέσιμες στην ενότητα Ενεργοποιήσεις της Class 300X σας.

energop1

1. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά.

energop2

A. Αν το κουμπί γίνει πράσινο, η ενεργοποίηση είναι επιτυχής. Αν γίνει κόκκινο, η ενεργοποίηση αντιμετώπισε πρόβλημα και δεν πραγματοποιήθηκε.


Χρήστες 
up

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να αποσυνδέσετε ένα χρήστη και να αποσυνδέστε το smartphone που συνδέεται με αυτόν.
Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε τους άλλους χρήστες και να συσχετίσετε το λογαριασμό τους με την Class 300X ώστε να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της Class 300X.

Αφού ο χρήστης που προσκαλέσατε πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην εφαρμογή και συνδεθεί, στη λίστα εμφανίζονται τα smartphones που συνδέονται με αυτόν.

enrgop3

1. Πατήστε για να ανοίξετε την ενότητα Χρήστες.

2. Πατήστε για να δείτε τα smartphones που είναι συνδεδεμένα με το χρήστη.

A. Ξεκινήστε τη διαδικασία.

B. Συνδεδεμένα Μέλη.


energ4

C. Όνομα και σύνδεση του χρήστη.

D. Αποσυνδέστε το χρήστη και στη συνέχεια αποσυνδέστε όλα τα συνδεδεμένα smartphones.

Μπορείτε να αποσυνδέσετε ένα smartphone από την Class 300X στην σχετική σελίδα Συνδεδεμένων λογαριασμών.


Σημείωση
: Για να συσχετίσετε εκ νέου το λογαριασμό σας θα πρέπει να προσκληθείτε από κάποιον άλλο χρήστη ή αν δεν υπάρχουν άλλοι χρήστες, να  παναλάβετε τη διαδικασία διασύνδεσης.

E. Ανοίγει τη λίστα των smartphones που συνδέονται με το χρήστη.

2. Πατήστε για να δείτε τα smartphones που είναι συνδεδεμένα με το χρήστη.


energop4

F. Συνδεδεμένα Smartphones.


Προσκαλέστε ένα χρήστη

Με τη διαδικασία αυτή μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τη Class 300X σας ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τις συνδεδεμένες λειτουργίες της μέσω της εφαρμογής


invite1

1. Πατήστε για να προσκαλέστε ένα άλλο χρήστη.

invite2

2. Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που θέλετε να συνδεθεί και
επιβεβαιώστε.

3. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την πρόσκληση.

4. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Σημείωση: ο προσκεκλημένος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις συνδεδεμένες λειτουργίες της Class 300X.

Ο προσκεκλημένος χρήστης θα λάβει ένα email με μια πρόσκληση για διασύνδεση με τη Class 300X.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κατεβάσει το DOOR ENTRY APP, να εγγραφεί μέσω της σχετικής διαδικασίας, να συνδεθεί και να αποδεχθεί την πρόσκληση.

Σε αυτό το σημείο θα τον βρείτε στη λίστα των συνδεδεμένων λογαριασμών.invite3

Ρυθμίσεις
up


Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό της Class 300X και να αντικαταστήσετε το μόνιτορ. Η τελευταία λειτουργία σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε το ελαττωματικό προϊόν με ένα νέο. Όλες οι ρυθμίσεις θα ανακτηθούν, εκτός από τη σύνδεση της συσκευής σε ένα δίκτυο Wi-Fi, που θα πρέπει να εκτελέσετε πριν τη σύνδεση μέσω της εφαρμογής.


ryth1

1. Πατήστε για να ανοίξετε την ενότητα Ρυθμίσεις.

A. Εκτελέστε τη διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού της Class 300X.

B. Εκτελέστε τη διαδικασία για την αντικατάσταση της Class 300X.


Ενημέρωση του firmware της Class 300X (μόνο όταν είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi)

Με την έκδοση ενός νέου firmware, θα λάβετε μια ειδοποίηση στο smartphone σας.
Μπορείτε να ενημερώστε το firmware της Class 300X σας οποιαδήποτε στιγμή από αυτή την ενότητα του μενού.

ryth2


Σε αυτή την ενότητα, αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα δείτε ένα κουμπί για να κατεβάσετε, 
διαφορετικά εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση της Class 300X.

1. Πατήστε για να κατεβάσετε την ενημερωμένη έκδοση.

2. Πατήστε για να την εγκαταστήσετε.

ryth3

Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να δείτε την έκδοση του firmware που έχει εγκατασταθεί στη Class 300X σας.

Αντικατάσταση της Class 300X.

Σε περίπτωση που θα έπρεπε να αντικαταστήσετε την Class 300X που είναι εγκατεστημένη στο σύστημά σας, πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

ryth4


Εισερχόμενοι στην ενότητα εμφανίζεται μια οθόνη προειδοποίησης.


1. Αφαιρέστε τη Class 300X προς αντικατάσταση και συνδέσετε τη νέα, στην συνέχεια πατήστε Συνέχεια.

2. Πατήστε για να ακούσετε την ηχογράφηση.


Σημείωση
: Αυτή η διαδικασία σας επιτρέπει να ανακτήσετε όλες τις ρυθμίσεις της Class 300X που

αντικαταστήσατε, εκτός από τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi.


Λογαριασμός
up

Ο λογαριασμός είναι κοινός για όλες τις συσκευές του συνδεδεμένου χρήστη.

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας και/ή να τον διαγράψετε.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδέεστε.

ryth5

A. Προβολή και επεξεργασία δεδομένων του λογαριασμού σας.

B. Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σας του λογαριασμού σας.

C. Ακύρωση του λογαριασμού σας.

1. Πατήστε για να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας.


Στοιχεία του λογαριασμού

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.

ryth6


1. Επεξεργαστείτε τα δεδομένα.

2. Πατήστε για επιβεβαίωση.


Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, με το οποίο γίνεται ο έλεγχος ταυτότητας του λογαριασμού σας.

ryth7

A. Δείτε τον κωδικό πρόσβασης.

1. Πατήστε για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

2. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

3. Εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης.

4. Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό πρόσβασης.

5. Πατήστε για επιβεβαίωση.

6. Πατήστε για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.


Διαγραφή λογαριασμού

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να διαγράψετε οριστικά το λογαριασμό σας.

ryth8

1. Πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής του λογαριασμού.

2. Πατήστε για να συνεχίσετε.

3. Εισάγετε τον κωδικό με τον οποίο συνδεθήκατε.

4. Διαγράψτε το λογαριασμό.

Σημείωση: με τη διαγραφή του λογαριασμού σας δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλέον τις λειτουργίες της εφαρμογής. Για να μπορέσετε ξανά να τις χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να εγγραφείτε εκ νέου.

ryth9

5. Πατήστε για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

up 

 

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας. Μάθετε περισσότερα εδώ.