Οι νέες τεχνολογίες, ιδίως οι ψηφιακές, αυξάνουν σημαντικά της παρεχόμενη αξία των προϊόντων της της Legrand τόσο για μεμονωμένους χρήστες όσο και για επαγγελματίες. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος αποφάσισε το 2015 να επενδύσει ακόμα περισσότερο σε αυτόν τον τομέα, αναπτύσσοντας μια σειρά από πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν:

- Έναρξη του προγράμματος Έλιοτ, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης του IOT(Ίντερνετ των πραγμάτων) στον Όμιλο. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η Legrand θέτει φιλόδοξους στόχους που περιλαμβάνουν την επίτευξη διψήφιου μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης των πωλήσεων για τα διασυνδεδεμένα προϊόντα από το 2020 και τον διπλασιασμό του αριθμού των διασυνδεδεμένων οικογενειών προϊόντων της από 20 το 2014 σε 40 το 2020. Στο τέλος του έτους 2015, τααποτελέσματα ήταν μπροστά από το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου ανάπτυξης, με σχεδόν + 34% συνολική αύξηση στις πωλήσεις διασυνδεδεμένων προϊόντων και συνολικά 23 οικογένειες διασυνδεδεμένων προϊόντων.

- Υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας και στρατηγικές συνεργασίες με φορείς, συμπεριλαμβανομένων τη Nest (για χρήση του Nest Weave πρωτόκολλου επικοινωνίας στις προσφορές της Legrand), τη La Poste (με στόχο να καταστούν τα διασυνδεδεμένα προϊόντα της Legrand συμβατά με την Digital Hub της La

Poste) και με τη Samsung (για να αναπτύξουν τις προτάσεις που βελτιώνουν τη διαχείριση δωμάτιων στα ξενοδοχεί).

Η Legrand σκοπεύει να αναπτύξει διασυνδεδεμένες και διαλειτουργικές λύσεις, φέρνοντας μακροπρόθεσμα οφέλη στους χρήστες, ιδιώτες και επαγγελματίες.

- Συμμετοχή σε πολλές τεχνολογικές συμμαχίες, συμπεριλαμβανομένων των Allseen Alliance, ZigBee Alliance και BACnet.

- Συμμετοχή στο Λας Βέγκας Consumer Electronics Show (CES), τον Ιανουάριο του 2016 για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η Legrand ήταν παρούσα σε τρεις διαφορετικούς εκθεσιακούς χώρους (Allseen Συμμαχία, ZigBee Alliance, La Poste), που μαρτυρούν την έκταση της τεχνογνωσίας της σε διασυσδεδεμένες λύσεις, διαλειτουργικότητα και καινοτομίες που προσφέρουν διαρκή οφέλη για τους χρήστες.