Η Legrand γίνεται η 6η εταιρεία CAC 40 που αναγνωρίζεται από την πρωτοβουλία Science Based Targets για τη δέσμευσή της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου


logonew

Οι στόχοι της Legrand για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην κατεύθυνση του περιορισμού της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας της γης κατά 2 ° C, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, εγκρίθηκαν από την Science Based Targets initiative (SBTi).

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Legrand έχει δεσμευθεί να μειώσει κατά 30% σε σχέση με το 2016 τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας έως το 2030 και κατά 75% μέχρι το 2050. Όσον αφορά τις έμμεσες εκπομπές η Legrand παρακινεί τους προμηθευτές πρώτων υλών και μεταφορικών υπηρεσιών να μετρούν τις δικές τους εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να υιοθετήσουν στόχους για τη μείωση τους.

 

Η ένταξη της Legrand μεταξύ εταιρειών των οποίων οι στόχοι έχουν επικυρωθεί από την SBTi υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου και την αποφασιστικότητά του να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης. Με αυτό τον τρόπο, η Legrand συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αριθ. 13 για την αειφόρο ανάπτυξη "Climate Action" όπως ορίζεται στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

 

Στο πλαίσιο της ΕΚΕ 2014-2018, η Legrand έθεσε ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής της δραστηριότητάς κατά 10% σε σύγκριση με το έτος αναφοράς (2013). Στα τέλη του 2017, ο Όμιλος είχε μειώσει την ενεργειακή του δραστηριότητα 17%, υπερβαίνοντας έτσι τον στόχο χάρη στις διάφορες πρωτοβουλίες ενεργειακής απόδοσης που αναπτύσσουν οι θυγατρικές του ομίλου παγκοσμίως.

 

Η επικύρωση των στόχων της Legrand από την SBTi ενισχύει τα αποτελέσματα των μακροχρόνιων προσπαθειών της να περιορίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητά της. Από αυτή την οπτική, η Legrand υπογράφει το μανιφέστο για το κλίμα στο πλαίσιο της διάσκεψης COP21, είναι μέλος της Global Alliance for Energy Productivity και, από το 2017, έχει υπογράψει το French Climate Business Pledge.

 

Η πρωτοβουλία Science Based Targets είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Carbone Disclosure Project (CDP), του United Nations Global Compact (UNGC), του World Resources Institute (WRI) και του World Wide Fund for Nature (WWF) και ενθαρρύνει τις εταιρείες να θέσουν φιλόδοξους, σημαντικούς και συνεπείς με τις δραστηριότητές τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη διατήρηση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας κάτω των 2° έως το 2050. 

 

Για να μάθετε περισσότερα για το Science Based Targets initiative επισκεφτείτε το www.sciencebasedtargets.org

 


Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας. Μάθετε περισσότερα εδώ.