Η Legrand κατατάσσεται στην 9η θέση του δείκτη θετικότητας CAC 40positivity award2

Η Legrand κατέλαβε την 9η θέση στην πρώτη λίστα θετικότητας των εταιρειών CAC40 που δημοσιεύθηκε από το Positive Economy Advocacy*.


Αυτός ο δείκτης εταιρικής θετικότητας αναλύει την ικανότητα των εταιρειών να τοποθετούν στις βασικές τους προτεραιότητες τον αλτρουισμό και τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών και αποσκοπεί στο να αναγνωρίσει όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα αλλά και τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στα τρέχοντα επιτεύγματα, αξιολογώντας τα σχετικά αποτελέσματα κατά την προηγούμενη πενταετία, καθώς και στην ικανότητα projection στο μέλλον μέσω πρακτικών στόχων βελτίωσης.


Ο δείκτης θετικότητας της κάθε εταιρείας περιλαμβάνει 5 βασικά κριτήρια:


• Την προώθηση θετικών συνθηκών εργασίας, που αποτελεί βασικό παράγοντα ευημερίας για τις οικογένειες των εργαζομένων και επομένως για τις μελλοντικές γενιές


• Την προώθηση της θετικής κατανομής της αξίας που παράγει η εταιρεία, ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για τις μελλοντικές γενιές


• Την μείωση τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, προκειμένου να επιτευχθεί θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα όσον αφορά την υγεία και την ευημερία των μελλοντικών γενεών


• Την ανάπτυξη των ατομικών και συλλογικών δεξιοτήτων (κατάρτιση και έρευνα) για την εξασφάλιση θετικής προόδου για τις μελλοντικές γενιές


• Τον καθορισμό και την ανταλλαγή μιας θετικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα εμπλέκει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών γενεών

Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει η Legrand στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τα οικονομικά κριτήρια της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, θέτοντας τους ανθρώπους και το περιβάλλον τους στο επίκεντρο της στρατηγικής της.


* Μέσω της πλατφόρμας Positive Economy Advocacy, το Ίδρυμα Positive Planet αναπτύσσει προγράμματα για την προώθηση μιας «θετικής» οικονομίας, δηλαδή μια προσέγγιση στις οικονομικές υποθέσεις που αναγνωρίζει τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών.

 


Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας. Μάθετε περισσότερα εδώ.