Στον όμιλο Legrand απονεμήθηκε το βραβείο Geeis-Diversity Label
για την πολιτική και τις πρωτοβουλίες προώθησης της
διαφορετικότητας και της ισότητας στο εργασιακό περιβάλλον


GEEIS DIVERSITY

 

Στις 12 Ιανουαρίου 2021, ο όμιλος Legrand διακρίθηκε με το Gender Equality European & International Standard (GEEIS), το οποίο δημιουργήθηκε από τον οργανισμό Arborus και ελέγχεται από την Bureau Veritas Certification. 

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει ο Όμιλος εδώ και πολλά χρόνια αναφορικά με τη διαφορετικότητα, την επαγγελματική ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες ένταξης, βασικές αρχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Legrand για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Με την πεποίθηση ότι η διαφορετικότητα και η δυνατότητα ένταξης στο χώρο εργασίας προωθούν την καινοτομία, την απόδοση και την ποιότητα ζωής μέσα σε μια εταιρεία, η Legrand ενθαρρύνει την ισότητα των φύλων και επιδιώκει να διαφοροποιήσει το φάσμα των ταλέντων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του Ομίλου. Αυτή η πολιτική καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για πέντε τομείς που είναι: η διαφορετικότητα των φύλων, η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία, η συνεργασία μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιών, η κοινωνική και πολιτιστική πολυμορφία και η ένταξη των ατόμων ΛΟΑΤ +. 

Δείτε το σχετικό Δελτίο τύπου εδώ.