Αρχική > ΕΤΑΙΡΕΙΑ > Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη > Η ευθύνη μας

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ LEGRAND


Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ...

Ευθύνη του Ομίλου Legrand είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια με βιώσιμο τρόπο και να έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες. Αυτή είναι η βάση της στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του Ομίλου και ο σκοπός όλων των εργαζομένων της Legrand που καινοτομούν καθημερινά για να αντιμετωπίσουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών του Ομίλου παγκοσμίως.

4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) της Legrand βρίσκεται στο σημείο τομής μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, της στρατηγικής του και των παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Αυτές είναι οι προκλήσεις που καθοδηγούν την ανάπτυξή της κάθε μέρα. Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, η στρατηγική της ΕΚΕ της Legrand, η οποία βασίζεται σε τέσσερις τομείς που καθοδηγούν την προσέγγισή της: Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία και Χρήστες.

Schema CSR

Κάποιες από τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Legrand είναι οι παρακάτω:

fondation legrand

ΙΔΡΥΜΑ LEGRAND

Η Legrand ανακοίνωσε την έναρξη του Ιδρύματος Legrand, του πρώτου ιδρύματος που δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στόχο έχει την καταπολέμηση του αποκλεισμού που απορρέει από την απώλεια της ανεξαρτησίας και των ενεργειακών ανισοτήτων, προωθώντας παράλληλα την εκπαίδευση και την απασχόληση στον τομέα του ηλεκτρισμού.

Μάθετε περισσότερα


esf logo

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Legrand θεωρεί ότι έχει επίσης την αποστολή να εξασφαλίσει ότι ο μέγιστος δυνατός αριθμός ανθρώπων σε όλο τον κόσμο έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Η συνεργασία της με τους Electriciens Sans Frontières (Ηλεκτρολόγοι Χωρίς Σύνορα) και οι δωρεές εξοπλισμού είναι κάποια από τα παραδείγματα της της κοινωνικής δέσμευσης του Ομίλου. Μια δέσμευση που μπορεί κανείς να ανακαλύψει σε δεκάδες προγράμματα σε Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική

Μάθετε περισσότερα


Assistance autonomie bis

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Το να ζει κανείς μια ασφαλή, ευτυχισμένη ζωή στο σπίτι του, αυτό δεν επιθυμεί ο καθένας μας; Και εκτός από επιθυμία είναι και δικαίωμα. Η Legrand παρέχει καινοτόμες λύσεις για να διασφαλίσει ότι δεν θα χάσουμε αυτό το δικαίωμα με τα πρώτα σημάδια της ηλικίας. Γι' αυτό προωθούμε την υποστήριξη στο σπίτι και την παροχή βοήθειας σε εκείνους που φροντίζουν τους ηλικιωμένους.

Μάθετε περισσότερα


sites 210x210

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΧΝΟΣ

Η Legrand προωθεί τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της εσωτερικής πρωτοβουλίας "Legrand Climact", που ξεκίνησε το 2007 και καλύπτει τρεις κύριους τομείς: διαχείριση ενέργειας σε βιομηχανικές τοποθεσίες, οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων και βελτιστοποίηση των logistics του Ομίλου.

Μάθετε περισσότερα


globe

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Για τον Όμιλο Legrand, σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων σημαίνει εστίαση σε 7 τομείς, από τη διαχείριση των συστατικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους έως τον οικολογικό σχεδιασμό.

Μάθετε περισσότερα


ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ LEGRAND


Η Legrand καθορίζει και διαχειρίζεται τη στρατηγική της ΕΚΕ μέσω πολυετών σχεδίων δράσης. Αυτά τα σχέδια δράσης βασίζονται στα θέματα προτεραιότητας της ΕΚΕ και στους δείκτες μέτρησης τους.

Το τρέχον σχέδιο δράσης, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2019-2021, είναι το τέταρτο σχέδιο δράσης της Legrand και μέσα απ' αυτό επιβεβαιώνεται η δέσμευση του Ομίλου για αειφόρο ανάπτυξη ενώ παρουσιάζει παράλληλα σημαντική πρόοδο σε σύγκριση με τα προηγούμενα σχέδια δράσης.

Αυτό το τέταρτο σχέδιο δράσης βασίζεται σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διεθνώς στους 8 σημαντικότερους φορείς συμφερόντων του Ομίλου. Για καλύτερη ευελιξία και δραστικότητα, το σχέδιο δράσης 2019-2021 καλύπτει μια περίοδο τριών ετών. Οι 22 αριθμητικοί στόχοι υπολογίζονται σε σχέση με το επίπεδο που επιτεύχθηκε έως το τέλος του 2018 και με στόχο να επιτευχθούν έως το τέλος του 2021. Η ετήσια παρακολούθηση των δεικτών που σχετίζονται με αυτές τις προτεραιότητες αποτελεί ένα μέσο μέτρησης της απόδοσης της ΕΚΕ της Legrand.

Το σχέδιο δράσης 2019-2021 συμβάλλει ακόμη περισσότερο στη δημιουργία αξιών από τον Όμιλο και θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030: αύξηση του μεριδίου των πωλήσεών με βιώσιμα προϊόντα, αύξηση του αριθμού των γυναικών στις διοικητικές θέσεις του Ομίλου και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων του.