Αρχική > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Αυτόματος έλεγχος φωτισμού > Αυτόματος έλεγχος φωτισμού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


2

Εξοικονόµηση ενέργειας
Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι ίσως το σηµαντικότερο όφελος. Η διαχείριση φωτισµού µπορεί να προσφέρει εξοικονόµηση ενέργειας µεγαλύτερη από 30% και να µειώσει τις λειτουργικές δαπάνες κατά 10% ή και περισσότερο. Η ενεργειακή σπατάλη µπορεί να µειωθεί µε τη χρήση αυτόµατης διαχείρισης φωτισµού ώστε ο φωτισµός να λειτουργεί έξυπνα: το κατάλληλο επίπεδο φωτισµού στα κατάλληλα σηµεία τις κατάλληλες ώρες.

1

Μείωση δαπανών
Η µειωµένη χρήση φωτισµού εξοικονοµεί χρήµατα και συνεισφέρει ταυτόχρονα στη µείωση εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Πρόσθετη εξοικονόµηση προέρχεται από τη µείωση του µέσου λειτουργικού µεταβλητού κόστους, τη σπανιότερη αντικατάσταση λαµπτήρων και γενικά τη µειωµένη συντήρηση και τέλος, τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας σε ώρες αιχµής. Εξοικόµηση έως και 55% σύµφωνα µε το πρότυπο EN15193 (µε ανιχνευτή µε λειτουργία βάση απουσίας + µπουτόν ON/OFF + αισθητήρας επιπέδου φυσικού φωτισµού)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚEΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟY


Οι στρατηγικές διαχείρισης φωτισµού αναφέρονται στη βασική µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο των συστηµάτων φωτισµού. Αυτό περιλαµβάνει την αυτόµατη λειτουργία του φωτισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών του χώρου

PICTOS occupancyΛειτουργία βάση παρουσίας-αυτόµατη
Ο φωτισµός ανάβει αυτόµατα όταν ανιχνευτεί κίνηση σε ένα χώρο και σβήνει αυτόµατα µετά το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Εξοικονόµηση ενέργειας έως 40%

PICTOS vacancy2

Λειτουργία βάση απουσίας (σύνδεση µε µπουτόν)-ηµιαυτόµατη
Ο φωτισµός ανάβει µε το πάτηµα του µπουτόν και σβήνει αυτόµατα όταν ο χώρος µείνει κενός, µετά το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα.

PICTOS schedule02Προγραµµατισµένος έλεγχος
Η διαχείριση του φωτισµού ακολουθεί χρονικό προγραµµατισµό που βασίζεται στο πότε το κτίριο είναι ανοιχτό / µε δραστηριότητα και πότε είναι κλειστό / χωρίς δραστηριότητα

PICTOS dimming

Ρύθµιση επιπέδου φωτισµού
Τα επίπεδα φωτισµού προσαρµόζονται ώστε να επιτύχουν την επιθυµητή ποσότητα φωτός για τις διάφορες δραστηριότητες των χρηστών του χώρου.

PICTOS daylightingcontrol

Έλεγχος επιπέδου φωτεινότητας
Έλεγχος και προσαρµογή του επιπέδου της φωτεινότητας µε διαφορετικούς τρόπους για επίτευξη συγκεκριµένων στόχων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ


Οι τεχνολογίες διαχείρισης φωτισµού αναφέρονται στο είδος των προϊόντων που θα επιλεγούν για να εφαρµοστεί µια συγκεκριµένη στρατηγική και τη µέθοδο που αυτά θα χρησιµοποιήσουν για να λειτουργήσουν (ανιχνευτές υπερύθρων, υπερήχων ή διπλής τεχνολογίας, χρονοδιακόπτες ή ρυθµιστές έντασης φωτισµού)

PICTOS PIRΤεχνολογία υπερύθρων - IR
Είδος κάλυψης: οπτική επαφή. Κατάλληλη για κλειστούς χώρους χωρίς εµπόδια και µεγάλη κινητικότητα των ατόµων, όπως:
- ατοµικά γραφεία
- χώροι µε περιορισµένη εµβέλεια, κ.ά.

PICTOS ultra

Τεχνολογία υπερήχων - US
Είδος κάλυψης: ογκοµετρική. Κατάλληλη για χώρους µε εµπόδια και µικρή κινητικότητα των ατόµων, όπως:
- ατοµικά γραφεία,
- διάδροµοι που είναι απολύτως κλειστοί, κ.ά.

PICTOS dualΔιπλή τεχνολογία IR / US
Κατάλληλη για περιπτώσεις µε µικρή κινητικότητα (αυξηµένη ευαισθησία στην κίνηση), όπως:
- αίθουσες διδασκαλίας,
- µεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων
- τραπεζαρίες, κ.ά.


Οι λύσεις διαχείρισης φωτισμού αποτελούνται από αυτόνομους ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτές ζώνης και ολοκληρωμένα συστήματα BUS/SCS και BUS/KNX:

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΑΥΤΟΝΟΜΟΙswitch sensor1Μία απλή, ευέλικτη και οικονονομική λύση. Η Legrand προσφέρει πλούσια γκάμα ανιχνευτών διαφορετικών τεχνολογιών και εναλλακτικών τρόπων εγκατάστασης για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών

Μάθετε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΖΩΝΗΣ


switch sensor3

Ανιχνευτές με διπλή λειτουργία για αυτόµατο άναµµα και σβήσιµο του φωτισµού αλλά και άναµµα µέσω µπουτόν. Ιδιαίτερα κατάλληλοι για χώρους µε άπλετο φυσικό φωτισµό (π.χ. ατοµικά ή ανοιχτά γραφεία, αίθουσες συσκέψεων) µε ταυτόχρονη διαχείριση ενός επιπλέον κυκλώµατος (φωτισµός / κλιµατισµός / εξαερισµός κλπ.)

Μάθετε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ BUS/SCS


lighting-management-6

lighting-management-6b

Για την ολοκληρωμένη διαχείριση του φωτισμού τοπικά ή από απόσταση με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

ΣΥΣΤΗΜΑ BUS/KNX


lighting-management-10

Αυτοματοποιημένος έλεγχος του φωτισμού με δυνατότητα συνέργειας με άλλες εφαρμογές του κτιρίου, όπως φωτισμός ασφαλείας, θέρμανση, κλιματισμός, κτλ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας