Αρχική > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Δομημένη καλωδίωση > LCS2 Οπτική Ίνα

LCS2 ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ


Τα συστήµατα καλωδίωσης χαλκού LCS2 κατηγορίας 6A (έως 500 MHz), κατηγορίας 6 (έως 250 MHz) και
κατηγορίας 5e (έως 100 MHz) έχουν σχεδιαστεί µε στόχο να παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις και προσφέρονται µε 20ετή εγγύηση.

Τα συστήµατα LCS2 προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις σε χαλκό, οπτική ίνα και ασύρµατη τεχνολογία (Wi-Fi access points), και σε συνδυασµό και µε τα ερµάρια και πίνακες LCS2 καλύπτουν απαιτητικές εφαρµογές, ανεξάρτητα από το µέγεθος, την πολυπλοκότητα και το είδος του κτιρίου

Δείτε το έντυπο

ΣΥΡΤΑΡΙ, ΚΑΣΕΤΑ, ΜΠΛΟΚ, PIGTAILS


1. Συρτάρι οπτικών ινών 19'

Συρτάρι οπτικών ινών 19'' πάνω στο οποίο κουμπώνουν απευθείας τα μπλοκ οπτικών ινών. Δέχεται 4 μπλοκ οπτικών ινών. Μέγιστη χωριτικότητα:
- 24 κονέκτορες τύπου ST και SC
- 48 κονέκτορες τύπου LC
Stop στο πίσω μέρος με κλίση 30ο για πλήρη πρόσβαση. Διατίθεται με εξαρτήματα περιτύλιξης των οπτικών ινών. Πίσω πλευρά με ειδικό σχεδιασμό για διευκόλυνση της άφιξης των καλωδίων. Διαθέτει ειδικό βραχίονα / χειρολαβή

2. Κασέτα οπτικής ίνας
Επιτρέπει την περιτύλιξη της ίνας (μέγιστη χωρητικότητα: έως 12 ίνες).
Δέχεται 1 μπλοκ οπτικών ινών.
Επιτρέπει στην ίδια μετώπη το συνδυασμό μπλοκ χαλκού και οπτικής ίνας.

products1

1. Μπλοκ οπτικών ινών
Για μονότροπη ίνα 9/125 μm
- μπλοκ SC για 6 οπτικές ίνες
- μπλοκ LC για 6 οπτικές ίνες

Για πολύτροπη ίνα 50/125 μm και 62,5/125 μm
- μπλοκ SC, LC, ST για 6 οπτικές ίνες
- μπλοκ LC υψηλής πυκνότητας για 12 οπτικές ίνες

2. Κασέτα συγκόλλησης (Fusion splice tray)
Κασέτα συγκόλλησης για 12 ίνες (με εξάρτημα συγκόλλησης)

3. Pigtails
- pigtails SC και LC ενός κονέκτορα πολύτροπης ίνας 50/125 μm (10 Giga) και μoνότροπης 9/125 μm
Μήκος 1 m

products2

KONEKTOΡΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ


konektores

Κονέκτορες με λείανση από κεραμικό ferrule για οπτική ίνα μονότροπη 9/125 μm και πολύτροπη 50/125/ μm και 62,5/125 μm.
Εξασθένηση < 0,3 dB
Δεν απαιτείται κόλλα, λείανση ή θέρμανση.
Χρησιμοποιείται με την εργαλειοθήκη

ERGALEIOTHIKI

ΠΡΙΖΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ MOSAIC


Οι µετώπες µικτονόµησης LCS2 σχεδιάστηκαν µε σκοπό την άριστη τοποθέτηση και συντήρηση.
Συγκράτηση των καλωδίων µε οδηγό στο πίσω τµήµα, µπλοκ 6 κονεκτόρων RJ 45, κούµπωµα και ξεκούµπωµα του κάθε κονέκτορα ξεχωριστά στη µπροστινή πλευρά της µετώπης.
Διατίθενται πλήρεις ή κενές.

PRIZES

ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ


Τα καλώδια μικτονόμησης οπτικής ίνας διαθέτουν σε κάθε άκρο 2 κονέκτορες με κεραμικό ferrule.
Μέγιστη απώλεια: 0,3 dB. Εξωτερικό περίβλημα: LSZH. Μήκος 2 m.

CORDS

Καλώδια μικτονόμησης OM 3 πολύτροπης ίνας
10 Giga. Με κονέκτορες: SC/SC, SC/LC και LC/LC

Καλώδια μικτονόμησης OM2 πολύτροπης ίνας
Με κονέκτορες: ST/ST, SC/SC, ST/SC, LC/LC, LC/SC και LC/ST.

Καλώδια μικτονόμησης OS 1 μονότροπης ίνας
Με κονέκτορες: SC/SC, SC/LC και LC/LC.