ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ


STOP ARC TOKSO

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υπαρκτός και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για την περιουσία τους. Η προέλευσή της ακόμη και σήμερα δεν είναι απόλυτα γνωστή και το να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος αυτός, αναμφίβολα αντιπροσωπεύει μία από τις πιο σύνθετες πτυχές της ασφάλειας. Οι στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι το ένα τρίτο των οικιακών πυρκαγιών είναι ηλεκτρικής προέλευσης και οφείλονται σε ηλεκτρικά τόξα που εμφανίζονται σε καλώδια και συνδέσεις. Η Legrand ενισχύει την γκάμα της με μια νέα σειρά μηχανισμών προστασίας που είναι σε θέση να εντοπίσουν σφάλματα που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο να ανιχνευθούν με τις συμβατικές μεθόδους προστασίας.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ
TROPOI PYRKAGIAS

Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς προέρχονται πολύ συχνά από ηλεκτρικά τόξα που εμφανίζονται σε καλώδια και συνδέσεις.
Οι μηχανισμοί DX3 Stop Arc είναι 2 ή 3 στοιχείων και τοποθετούνται στον πίνακα. Όταν ανιχνεύσουν σφάλμα, διακόπτουν την παροχή ρεύματος στη συγκεκριμένη γραμμή προστατεύοντας τις συσκευές και το χώρο από πιθανή πυρκαγιά.

Doc STOP ARC

Δείτε το έντυπο

DX3 STOP ARC
Μικροαυτόματος διακόπτης (AFDD)

ARC 1


Προστατεύει από υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα, ηλεκτρικό τόξο

DX3STOP ARC
Μικροαυτόματος διακόπτης (AFDD)
με ρελέ διαρροής

ARC 2


Προστατεύει από υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα, ηλεκτροπληξία,
ηλεκτρικό τόξο