Αρχική > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Προϊόντα σε ειδική συσκευασία > ECO ρυθμιστής Niloe

 

ECO ECO ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ LEDS

ecoDIMMER- Σύνδεση µε 2 καλώδια χωρίς ουδέτερο

- Aντικαθιστά απλό διακόπτη ή ρυθµιστή

- Μπορεί να συνδυαστεί µε µη φωτεινά µπουτόν για έλεγχο
από απόσταση: ΟΝ/OFF/ρύθµιση

- Ανάβει στο τελευταίο επίπεδο φωτεινότητας

- Προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους ρύθµισης:
ρύθµιση του φωτισµού συµβατικά
ρύθµιση σε προκαθορισµένα επίπεδα (0%, 33%, 66%, 100%)
λειτουργία φωτισµού νύχτας (προοδευτικό σβήσιµο του φωτισµού σε 1 ώρα)

Φορτία που ελέγχει:
PINAKAS FORTION