Αρχική > ΛΥΣΕΙΣ > Βιομηχανία > Εξοικονόμηση ενέργειας
industriel

eco ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


Οι πυκνωτές αντιστάθμισης αυξάνουν την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων και οι αναλυτές δικτύων μπορούν να μετρήσουν την ποιότητα και την κατανάλωση ενέργειας.* Τα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας αναφέρονται για λόγους πληροφόρησης και μόνο. Οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί είναι αποτελέσματα μαθηματικών προσομοιώσεων ή μετρήσεων σε πραγματικές περιπτώσεις

LABELS1

Χρησιμοποιούνται για την καταμέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας και την ένδειξη της κατανάλωσης της εγκατάστασης (σε kWh) και επίσης ένδειξη του ρεύματος, της ενεργού και άεργου ενέργειας και της ισχύος.

LABELS2

Χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την καταγραφή των ηλεκτρικών παράμετρων της εγκατάστασης για εντοπισμό τυχόν προβλημάτων καθώς και για τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας της ηλεκτρκής παροχής και απόδοσης της διανομής ισχύος στο κτίριο.

LABELS3

Μειώνουν την άεργο ενέργεια και συνεπώς βελτιώνουν την ενεργιεακή απόδοση του κτιρίου και το συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.


Εξοικονόμηση για ένα supermarket

1,000 m2
- € 1,128 το χρόνο
- 1.6 T CO2 το χρόνο
- Περίοδος απόσβεσης: λιγότερο
από 2 χρόνια


1