Αρχική > ΛΥΣΕΙΣ > Εκπαίδευση > Εισαγωγή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


EDUCATION image

Δείτε το video

Η ασφάλεια των ανθρώπων και των αγαθών, η απόδοση των εγκαταστάσεων και ο έλεγχος του κόστους: αυτές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επικεφαλής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Λόγω του μεγάλου αριθμού ανθρώπων και της μεγάλης ανθρώπινης κυκλοφοριακής ροής εντός αυτών των κτιρίων, ο εξοπλισμός ασφάλειας πρέπει να είναι 100% αξιόπιστος. Ο εξοπλισμός data/ multimedia πρέπει να είναι ισχυρός και ευέλικτος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης, υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Και χάρη στη δυνατότητα διαχείρισης της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος λειτουργίας μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά.