Αρχική > ΛΥΣΕΙΣ > Data center > Technical room
technical room-1

Το technical room, ένα βασικό μέρος του data center, πρέπει να διαστασιολογηθεί για να διανείμει και να προστατεύσει ολόκληρη την ηλεκτρική υποδομή ενός κτιρίου μέχρι και τους servers. Tαυτόχρονα λαμβάνoνται υπόψη η ποιότητα της ενέργειας και η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

n1 Μετασχηματιστές ξηρού τύπου

Η Legrand προσφέρει αξιόπιστους, υψηλής απόδοσης μετασχηματιστές που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις των data centers. Συμπαγείς και εύχρηστοι, οι μετασχηματιστές ξηρού τύπου HV/LV με ισχύ έως 20.000 kVA βελτιστοποιούν την κατανάλωση κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου το κτίριο είναι ανενεργό. Προσφέρουν άριστη αντίσταση στα βραχυκυκλώματα και μειώνουν τις δαπάνες συντήρησης. Δεδομένου ότι μπορούν να ανακυκλωθούν, είναι επίσης μη ρυπαντικοί.

technical room 1.jpg

n2 Διακόπτες ισχύος

Η σειρά αυτόματων διακοπτών ισχύος DX, DPX, DMX3 της Legrand καλύπτει όλες τις ικανότητες διακοπής και όλες τις εντάσεις έως 6.300 Α. Εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα απόδοσης, διευκολύνουν τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επεκτασιμότητα της εγκατάστασης. Οι διακόπτες ισχύος ανοικτού τύπου DMX3, με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, δίνουν τη λύση στις απαιτήσεις ασφάλειας και διαχείρισης της ενέργειας.

technical room 2.jpg

n3 Μέτρηση και παρακολούθηση

Η μέτρηση δίνει όλη την πληροφορία σχετικά με την κατανάλωση. Με τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, οι ενεργειακές δαπάνες μπορούν να μειωθούν. Οι αναλυτές και μετρητές ενέργειας αποστέλλουν τις ενδείξεις σε PC ώστε να ελεγχθούν και να αναλυθούν οι καταναλώσεις για τη βελτίωση της απόδοσης της εγκατάστασης.

technical room 3.jpg

n4 Αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Η σωστή διαστασιολόγηση και η υψηλή απόδοση των UPS είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα προϊόντα UPS επιτρέπουν τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Βελτιώνουν επίσης τη γενική αποόδοση, επιτυγχάνοντας 99% σε κατάσταση ECO και 95% κατάσταση on-line.

technical room 4.jpg

n5 Ποιότητα ενέργειας

Τα ερμάρια αυτόματης αντιστάθμισης βελτιστοποιούν την ηλεκτρική απόδοση των εγκαταστάσεων. Οι πυκνωτές Legrand μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνουν το συντελεστή ισχύος μιας εγκατάστασης, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής της.

technical room 5.jpg