Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Katapolemhsh-vias | Legrand Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας είναι η κινητήρια δύναμη της επιχείρησης και η πιο σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη και την εξέλιξή της. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ ΑΕΒΕ» (η «Εταιρία») θεωρεί ύψιστης σημασίας το να διέπονται οι εργασιακές σχέσεις από πνεύμα ομαδικότητας και αλληλεγγύης, καθώς και το να βασίζονται αυτές στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και το σεβασμό. Στο πλαίσιο αυτό, η συμπεριφορά του προσωπικού της επιχείρησης θα πρέπει να διακατέχεται από ήθος, διαφάνεια, υπευθυνότητα και εντιμότητα, ενώ παράλληλα είναι ανεπίτρεπτη και μη ανεκτή οποιασδήποτε μορφής βίαιη, εκφοβιστική ή προσβλητική συμπεριφορά, ανεξαρτήτως της θέσεως ή του βαθμού στην ιεραρχία της εταιρείας.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ ΑΕΒΕ» υποστηρίζει ανεπιφύλακτα το σεβασμό της διαφορετικότητας και την αποφυγή των διακρίσεων. Η εθνική καταγωγή, το κοινωνικό υπόβαθρο, οι πολιτικές, ιδεολογικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, το φύλο, η οικογένεια, η ηλικία, η σεξουαλική ταυτότητα και οι φυσικές ικανότητες δεν αποτελούν κριτήρια διάκρισης στην επιχείρηση, αλλά τουναντίον αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες για νέες ιδέες και καλύτερα αποτελέσματα

Το προσωπικό της επιχείρησης οφείλει να αποφεύγει συμπεριφορές που θα μπορούσαν ακόμα και να χαρακτηριστούν ως διάκριση ή διακριτική μεταχείριση, ενώ κάθε εργαζόμενος/η οφείλει να επικοινωνεί άμεσα με τον προϊστάμενό του/της ή τη διοίκηση της εταιρείας, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του/της τέτοιου είδους περιστατικό.