Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Etairiki Koinoniki Eythini | Legrand Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Ελληνική Legrand, στο πλαίσιο εφαρμογής της Εταιρικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς που ορίζει ο Όμιλος Legrand, δεσμεύεται και ακολουθεί συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας, που αποτελεί έκφραση των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ομίλου και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις πρακτικές μας και τη συμπεριφορά μας.

εικονα

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ


Οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες του Ομίλου είναι:

- Μέριμνα κατά της Διαφθοράς
- Εφαρμογή του Εμπάργκο & Κανονισμοί Ενάντια στο Ξέπλυμα Χρήματος
- Προστασία από την Απάτη
- Προώθηση του Υγιούς Ανταγωνισμού

Η Ελληνική Legrand καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει και να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και συμμόρφωσης και έχει υπογράψει τη σχετική επιστολή Συμμόρφωσης & Δέσμευσης.


οδηγός

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


"Η δεοντολογία αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αξίες του Ομίλου μας και αποτυπώνεται στη διαρκή δέσμευση όλων μας για την υιοθέτηση βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών. Η διοίκηση της Legrand προάγει μια κουλτούρα συμμόρφωσης και διαφάνειας και φροντίζει να υπογραμμίζει με κάθε τρόπο ότι η εμπορική της δραστηριότητα πρέπει να διεξάγεται σε αυστηρή συμμόρφωση με τις αξίες μας. Αυτή η ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση διατυπώνεται με ιδιαίτερη σαφήνεια στον Οδηγό για Βέλτιστες Επιχειρηματικές Πρακτικές που έχει εκδόσει ο Όμιλος Legrand.
Ο Οδηγός βοηθά τους εργαζόμενους να αναγνωρίσουν καταστάσεις που ενδεχομένως οδηγούν σε παράτυπη συμπεριφορά και να τις διαχειριστούν σωστά ενώ τονίζει τη δέσμευσή μας απέναντι στους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους υπεργολάβους μας όσον αφορά σε διαδικασίες σχετικά με την επιχειρηματική δεοντολογία, όπως δώρα, προσκλήσεις και συγκρούσεις συμφερόντων.
Καθένας από μας, ατομικά και συλλογικά, είναι υπεύθυνος για την καταπολέμηση της διαφθοράς γι' αυτό θα ήθελα, όλοι ανεξαιρέτως, να ακολουθούμε πιστά αυτόν τον Οδηγό ώστε να συνεχίσουμε να προωθούμε την κουλτούρα της δεοντολογικής επιχειρηματικής πρακτικής, η οποία εγγυάται την επιτυχία του Ομίλου Legrand."

Benoît Coquart
Chief Executive Officer of Legrand Group


title
PLAY

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Legrand

4 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Είναι ευθύνη μας να παρέχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας και αυτό απαιτεί να ευαισθητοποιήσουμε όχι μόνο τους εργαζόμενους μας αλλά και τους συνεργάτες και τους πελάτες μας για να κινητοποιηθούμε για μία κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ο Όμιλος Legrand έχει δεσμευτεί να εντείνει τη δράση της σε τέσσερις βασικούς τομείς

image for CSR diversion

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κάθε θυγατρική του Ομίλου  Legrand, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, έχει δεσμευτεί για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων. Αυτή η δέσμευση περιλαμβάνει το σεβασμό για την ισότητα στο χώρο εργασίας, την εθνική εκπροσώπηση, την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, τη συνεργασία μεταξύ των γενεών, την κοινωνική και πολιτιστική πολυμορφία και την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

 

image for CSR environment

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

Φιλοδοξία της Legrand είναι να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, η Legrand δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές CO2, όπως τις άμεσες εκπομπές που σχετίζονται με την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, ιδίως για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία των οχημάτων της και τις έμμεσες εκπομπές που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά και τις έμμεσες εκπομπές που σχετίζονται με αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται, υπηρεσίες μεταφοράς και διανομή και επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής των πωλούμενων προϊόντων

image for CSR circular economy

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας είναι η καινοτομία προκειμένου να οικοδομηθεί μια οικονομία στην οποία το τέλος ζωής ενός προϊόντος λαμβάνεται υπόψη από το στάδιο του σχεδιασμού του, έτσι ώστε να περιοριστεί ο περιβαλλοντικός του αντίκτυπος. Αυτό το οικοσύστημα βασίζεται στην αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων. Βασίζεται επίσης σε μια πληρέστερη ανάκτηση απορριμμάτων, τόσο για τη Legrand όσο και για τον ηλεκτρικό και ψηφιακό τομέα, ιδίως με τη δημιουργία καναλιών επεξεργασίας στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων Legrand.

image for CSR responsible business

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σε όλη την αλυσίδα αξίας της, η Legrand στοχεύει να διασφαλίσει την εφαρμογή πολιτικών και καλών πρακτικών που έχουν σχεδιαστεί για να σέβονται τους εργαζόμενους και να είναι προσεκτικοί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών.